Iskrenost

Živo srce

Ako bi neko pitao: Ako ovaj uticaj biva kada se upotpuni cijela grupa uslova, pa šta je onda svrha postojanja čestice ‘أو – ...