Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah :

Sedamnaesta mesela

„Riječi Uzvišenog1: ‘ لا تلهيهم – ne zabavlja ih’, tj. ne zaokuplja ih ‘trgovina niti prodaja od spominjanja Allaha.’ Ovdje posebno ističe trgovinu u spomenu, jer je ona ta koja najviše zaokuplja čovjeka od namaza. Ako bi neko rekao: ‘pa zašto je ponovio pomen prodaje kada to pojam trgovine obuhvata?’ Reći će mu se: pod pojmom trgovina se cilja kupovina zbog Njegovih riječi ‘ و لا بيع – niti prodaja. 2‘ Slično ovome su riječi Uzvišenog:

وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١

11 Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: "Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine." – A Allah najbolju opskrbu daje.

El-Džumu'a, 11

Ovo je rekao El-Vakidi rahimehullah .
Rekao je El-Kelbi rahimehullah : Trgovci su zapravo nabavljači i uvoznici, tj. putnici, dok su prodavaoci oni što borave u jednom mjestu.

Njegove riječi: ‘عن ذكرالله – od spominjanja Allaha’ , tj. ne zaokuplja ih trgovina niti prodaja od spominjanja Allaha. Postoji razilaženje u tumačenju ovoga. Rekao je ‘Ata rahimehullah : tj. dolaze na namaz; ovo je rekao i Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma , kao i da su to propisani namazi. Rečeno je: ne zaokuplja ih od ezana. Ovo je spomenuo Jahja ibn Selam rahimehullah . Takođe je rečeno: ne zabavlja ih od spominjanja Allaha Njegovim lijepim imenima, tj. izražavaju Mu jednoću i slave Ga.

Ajet je objavljen u vezi trgovaca na pijaci, kao što je spomenuo Ibn Omer radijellahu 'anhuma. Rekao je Salim rahimehullah : ‘Abdullah ibn Omer radijellahu 'anhuma je prošao kroz pijacu nakon što su zatvorili svoje radnje i otišli da klanjaju u džematu, pa je rekao: u vezi s njima je objavljeno: -رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله- ljudi koje ne zaokuplja kupovina niti prodaja od spominjanja Allaha.

Rekao je Ebu Hurejre radijellahu 'anhu prenoseći od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘To su oni koji kroče Zemljom tražeći Allahove blagodati (tj. trgovci putnici).’
Rečeno je: Neka su dva čovjeka bila za vrijeme Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem , pa je jedan od njih bio prodavaoc, i on bi kada čuje poziv na namaz, ako bi tas bio u njegovoj ruci – bacio bi ga, ne bi ga ni spustio, a ako bi tas bio na zemlji ne bi ga podigao. Drugi od njih bijaše kovač koji je izrađivao sablje za trgovinu, pa bi, kada čuje ezan ostavio svoj čekić položen na nakovanj, a ako ga je već podigao istom bi ga bacio iza leđa. Pa je Allah objavio ovaj ajet hvaleći njih dvojicu i svakog drugog ko se za njima povodi.“ 3