Članci u ovom serijalu

 • 1.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžide
 • 2.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžide
 • I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu
 • Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju
 • Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju.
 • Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 • 2.Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 • 3.Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 • U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite
 • U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite (drugi dio)
 • Rekoše oni do čije se riječi držalo: napravićemo nad njima mesdžid
 • Džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime
 • U džamijama koje se Allahovom voljom podižu
 • U džamijama koje se Allahovom voljom uzdižu 2dio
 • El-Kurtubi: U džamijama koje se Allahovom voljom podižu
 • El-Kurtubi: Koje se neugodnosti otklanjaju iz mesdžida
 • El-Kurtubi: Mesdžidi se čuvaju od obavljanja trgovine u njima
 • El-Kurtubi o recitovanju poezije u džamiji
 • El-Kurtubi: podizanje glasa u džamiji
 • El-Kurtubi: Spavanje u džamiji
 • El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid
 • Namaz pri ulasku u mesdžid
 • El-Kurtubi: Osvjetljavanje džamije
 • Ljudi koje ne zaokuplja trgovina od spominjanja Allaha
 • Svetost džamije se ogleda u petnaest stvari
 • Namaz žene u kući je bolji od njezina namaza u džamiji
 • Primjerni trgovci
 • Dan kada će se srca i pogledi prevrtati
 • Mesdžidi su radi Allaha
 • Mesdžidi su radi Allaha (2.dio)
 • Mesdžidi su radi Allaha (3dio.)
 • Mesdžidi su radi Allaha (4.dio)
 • Peta mesela:

   

  Kaže El-Kurtubi rahimehullah : Većina učenjaka je na stanovištu da su svi mesdžidi jednaki 1 zbog hadisa Ibn Omera radijellahu 'anhuma 2.

  Neki učenjaci, pak,  kažu: Ova zabrana važi za džamiju Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem (u Medini) zbog silaska Džibrila 'alejhisselamu nj., i zbog riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellemu hadisu Džabira radijellahu 'anhu: „…neka se nikako ne približava našem mesdžidu.“ 3

  Ispravan je prvi stav jer je u hadisu spomenut opis koji je relevantan za postojanje propisa, a to je svojstvo objekta da je mesdžid; spomen opisa u propisu je zapravo iznošenje razloga (kada važi dotični propis).

   

  Bilježi Es-Sa'lebi rahimehullahsvojim lancem prenosilaca od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Na Sudnjem danu Allah će doći sa mesdžidima dunjaluka, kao da su najizvrsniji bijeli konji, njihova pražnjenja su od ambera, vratovi od  šafrana, glave od miska, a grive ispletene od zelenog topaza. Vući će ih oni što su ih održavali i mujezini, njihovi imami njima upravljati, a graditelji za njih biti prikačeni. Zatim će se, kao trenutna munja, pojaviti brisan prostor – mjesto suđenja na Kijametu, pa će reći svi prisutni na njemu: ‘Ovo su Allahu bliski meleki i poslani vjerovjesnici.’ Onda će se dozvati: ‘Nisu ovo meleki niti vjerovjesnici, nego su to ljudi iz ummeta Muhammeda koji su mesdžide održavali i namaz čuvali.'“  4

  U objavi stoji:

  إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٨

  18 Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu.

  At-Tawbah, 18

  Ovo je općenito važeće za sve džamije/mesdžide.

  Rekao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Kada vidite čovjeka da često posjećuje mesdžid, posvjedočite mu man/vjerovanje.“ 5

  Allah kaže:

  إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٨

  18 Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu.

  At-Tawbah, 18

   

  Šesta:

  Mesdžidi se takođe čuvaju od toga da se u njima obavljaju kupovina i prodaja, kao i drugo što zaokuplja pažnju, a zbog Poslanikovih riječi čovjeku koji je tražio (u džamiji) crvenu devu, kada mu je kazao: „Ne našao je! Zaista su mesdžidi izgrađeni radi onoga zbog čega se prave.“ Prenosi Sulejman ibn Burejdeh od svog oca, a  bilježi imam Muslim rahimehullah da,  dok je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem klanjao neki čovjek je ustao i rekao: ‘Ko je vidio crvenu devu?’, pa je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:  „Ne našao je! Zaista su mesdžidi izgrađeni radi onoga zbog čega se prave.“ 6

   

  Ovo je dokaz da je osnova da se ne izvršava u mesdžidima nešto mimo namaza, zikrova i učenja Kur'ana. Ovo tumačenje je došlo i u hadisu Enesa koji kaže: „Dok smo bili u džamiji sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, iznenada je došao neki beduin i počeo mokriti u džamiji, pa rekoše ashabi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘meh meh – stani, stani!’ Tada Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem  reče: ‘Ne prekidajte ga, pustite ga!’ Oni ga  pustiše dok nije završio mokrenje, a zatim ga je Allahov Poslanik pozvao i rekao mu: ‘Zaista u ovim mesdžidima nije ispravno činiti ništa od mokrenja i nečistoće, nego su oni samo radi spominjanja Allaha, namaza i učenja Kur'ana’ – ili kako je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. Kaže (Enes): „Pa je naredio nekom čovjeku  među prisutnim ljudima, pa on dođe sa kofom vode i posu je po tome.“ Hadis je zabilježio imam Muslim rahimehullah. 7

  Na spomenuto u Kur'anu upućuju riječi Allaha (u prijevodu) : „… spominje se Njegovo ime u njima…” 8

   

  I riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem Mua'viji ibnu-l-Hakemu Es-Selemiju: „Zaista u ovim mesdžidima nije ispravno činiti ništa od govora ljudi, nego samo tesbih (subhanallah), tekbir (Allahu ekber) i učenja Kur'ana.“ 9 Hadis u cjelosti bilježi imam Muslim rahimehullah u svom Sahihu.

  Dosta je to što je Omer ibnu-l-Hattab radijellahu 'anhu čuo glas nekog čovjeka u mesdžidu i rekao: ‘Kakav je ovo glas? Znaš li gdje si ti?’

  Sjedio je Halef ibn Ejub rahimehullahu svome mesdžidu, pa mu dođe njegov dječak/sluga i upita ga o nečemu. Potom on ustade, izađe iz mesdžida i odgovori mu. Pa mu bi rečeno zbog čega tako, pa odgovori: ‘Nisam progovorio u mesdzidu dunjalučkim govorom od tada i tada, pa mi je bilo odvratno da to učinim danas.’10

  Navigacija serijalom<< El-Kurtubi: Koje se neugodnosti otklanjaju iz mesdžidaEl-Kurtubi o recitovanju poezije u džamiji >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.