Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Kaže Uzvišeni:

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨

18 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

El-Džinn, 18

 

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah :

Druga mesela

Njegove riječi: لله (lillahi) – (Allahu), tj. da su džamije Allahove označava pridodavanje iz počasti i plemenitosti. Među džamijama Uzvišeni je izdvojio pomenom Drevni hram (tj.Kabu) rekavši: و طهر بيتي – “očisti Moju kuću”.

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ne povijaju se (leđa jahalice) osim zbog tri džamije.“ Predaju bilježe sakupljači hadisa, a govor o tome je već prethodio. 1

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je takođe rekao: „Namaz u ovoj mojoj džamiji je bolji od hiljadu namaza u nekoj drugoj džamiji, osim namaza u mesdžidu-l-haramu.“ 2

Rekao je Ibnu-l-‘Arabi rahimehullah : Prenosi se putem koji nema hadiske mahane da je Vjerovjesnik rekao: „Namaz u ovoj mojoj džamiji je bolji od hiljadu namaza u nekoj drugoj džamiji, osim u mesdžidu-l-haramu. Doista je namaz u Mesdžidu-l-haramu bolji od stotinu namaza u mojoj džamiji.” 3
Kažem (tj. Kurtubi): Ovo je vjerodostojno zbog toga što isto prenosi povjerljiv preko povjerljivog prenosioca, kako smo to objasnili u suri Ibrahim.