Mesdžidi su radi Allaha (4.dio)

Članci u serijalu:

Kaže Uzvišeni:

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨

18 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

Al-Jinn, 18

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah:

Peto pitanje

Riječi Uzvišenog: فلا تدعوا مع الله أحدا – “pa ne upućujte dove nikome uz Allaha”

Ovo je pogrda mušricima što su u Mesdžidu-l-haramu upućivali svoje molbe nekome uz Allaha. Rekao je Mudžahid rahimehullah : Jevreji i kršćani bi kada uđu u svoje bogomolje i manastire Allahu činili širk (tj. u svojim molbama dozivali nekoga uz Allaha), pa je stoga Allah naredio Svome Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem i vjernicima da samo Allahu upućuju molbe kada uđu u bilo koju džamiju. Rekao je: Ne činite širk u njima putem nekoga kipa niti drugoga što neki ljudi obožavaju mimo Allaha.

Rečeno je: značenje ovoga je: izdvojite mesdžide samo za spominjanje Allaha, ne uzimajte ih za zabavu, mjesto trgovanja ili sijeljenja, niti za put, i nemojte ostavljati nekome mimo Allaha udio u nj.

Došlo je Es-Sahihu: „Ko oglasi izgubljenu stvar u mesdžidu recite mu: ‘Allah ti je ne vratio.’ Zaista mesdžidi nisu radi toga izgrađeni.“ Prethodio je u suri En-Nur govor koji je dostatan po pitanju propisa vezanih za džamije, neka je Allahu hvala na tome.

Šesto pitanje

Prenosi Ed-Dahhak rahimehullah od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da bi on kada je ulazio u mesdžid ušao svojom desnom nogom rekavši: ‘ فلا تدعوا مع الله أحدا و أن المساجد لله O Allahu, ja samo Tvoj rob i Tvoj posjetitelj. Svako ko se posjećuje ima pravo, a Ti si najbolji kojeg se posjećuje, pa te molim milošću Tvojom da me sačuvaš od vatre.’ A kada bi izlazio učinio bi to lijevom nogom rekavši: ‘ O Allahu, prospi na mene dobro, ne otrgni nikada od mene ispravnost koju si mi podario, ne učini moj život plodom tuđeg rada, i sačini mi na Zemlji neovisnost.’ 1

Navigacija serijalom<< Mesdžidi su radi Allaha (3dio.)

  1. Ovu predaju navodi Abadi u svome djelu ‘Avnu-l-ma'bud (362/8). Lanac prenosilaca je prekinut; nedostatak lanca između Ed-Dahhaka i Ibn ‘Abbasa je očit.