Tefsir

U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite

Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٧

87 I Mi objavismo Musau i bratu njegovu: "U Misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte! A ti obraduj vjernike!"

Junus, 87

Kaže imam El-Begavi rahimehullah : “I Mi objavismo Musau i bratu njegovu 'alejhimesselam”, tj. Harunu 'alejhisselam : “U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite…”

Rekla je  većina mufesira: Sinovi Israilovi nisu klanjali osim u svojim hramovima i bogomoljama koje su bile javne i očite. Kada je Musa 'alejhisselam poslan, naredi faraon da se sruše sve njihove bogomolje i spriječi ih od namaza. Tada bi naređeno (sinovima Israilovim) da uzmu  za bogomolje/mesdžide svoje kuće i da klanjaju u njima; to je bilo zbog  straha od faraona. Ovo je govor Ibrahima i Ikrime rahimehumallah od Ibn Abbasa radijellahu 'anhuma .

Rekao je Mudžahid rahimehullah: Musa 'alejhisselam i oni koji su bili s njime su strahovali od faraona da klanjaju u svojim hramovima zajednički, pa im bi naređeno da u svojim kućama naprave mesdžide okrenute ka kibli, i da u njima klanjaju tajno. Značenje ovoga u ajetu jeste: učinite svoje kuće da su upravljene ka kibli. 1

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah :

“Uzvišeni spominje uzrok Njegovog izbavljenja sinova Israilovih od faraona i njegovog naroda, te kako je došlo do njihovog oslobođenja od (ropstva)  naroda faraonovog. Ovo se ogledalo u tome da je Allah naredio Musau i njegovom bratu Harunu 'alejhimesselam da izgrade, tj. uzmu za svoj narod u Misru kuće. Mufesiri se razilaze u vezi značenja riječi Uzvišenog (u prijevodu): “ I učinite svoje kuće bogomoljama…”  Rečeno je: Naređeno im je da ih uzmu za bogomolje/mesdžide. Takođe je rečeno: Oni su bili u strahu pa im je naređeno da klanjaju u svojim  kućama. Izgleda da je ovo – Allah najbolje zna – došlo zbog kušnje koja se povećala i zažestila od strane faraona i njegovog naroda i njihovog pritiska na njih (sinove Israilove). Bilo im je tada naređeno mnoštvo namaza, kao što je u riječima Uzvišenog:  

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٣

153 O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.

El-Bekare, 153

Upravo zbog ovoga Allah je rekao u ovom ajetu (u prijevodu): „… i kuće svoje bogomaljama učinite i u njima namaz obavljajte. A ti obraduj vjernike.“ Tj.obraduj ih nagradom i pomoći koja je blizu.

Takođe je rečeno: Allah im je dozvolio da klanjaju u svojim kućama, i bilo im je naređeno da uprave svoje kuće ka kibli.

Drugi su rekli: Kada su sinovi Israilovi bili uplašeni da će ih faraon pobiti u bogomoljama gdje su se okupljali (radi namaza), biva im naređeno da svoje kuće učine mesdžidima upravljenim ka Kabi i da klanjaju u njima tajno. Ovo je rekao Katade i Ed-Dahhak rahimehumallah . Rekli su drugi mufesiri: i učinite svoje kuće da su jedne naspram drugih.”