Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Kaže Uzvišeni:

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨

18 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

El-Džinn, 18

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah :

Treće pitanje

Iako se džamije pripisuju Allahu po osnovi vlasništva i iz počasti, ujedno se pripisuju nekome drugome mimo Allaha radi raspoznavanja, pa se otuda kaže mesdžid toga i toga, džamija toga i toga. U vjerodostojnom hadisu je došlo da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem utrkivao konje koji su bili istrenirani od mjesta El-Hafja do Senijjetu-l-veda’ kao ciljne tačke, te je utrkivao neistrenirane konje od Senijjetu-l-veda'a do mesdžida Benu Zurejka. Ovo pripisivanje mesdžida (nekim ljudima) je po osnovi naselja gdje se nalazi, tj. da je otuda njihova kibla, a nekada po osnovi njihovog uvakufljenja mesdžida. Nema razilaženje među učenjacima u vezi uvakufljenja džamija, mostova i mezarja, iako se razilaze u vezi uvakufljenja ostalih mjesta.

Četvrto pitanje

Iako je propisano da se u džamijama ne spominje išta osim Allaha, ipak je dozvoljeno da se u njima izvrši podjela imetka. Dozvoljeno je da se u njima postave kutije sa oznakom sudjelovanja za potrebe siromaha, pa ko god da dođe može jesti. Dozvoljeno je da se zadrži dužnik, sveže zarobljenik, dozvoljeno je spavati u njima kao i da se tu smjeste bolesnici, da se otvori prolaz iz džamije onome ko je džamijski komšija, da se recituje poezija kada je ista lišena laži i neosnovanih stvari. Sve ovo je prethodno objašnjeno u surama Et-Tevbe i En-Nur, te drugim surama.