El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid

Članci u serijalu:

Rekao je El-Kurtubi rahimehullah :

Deseta mesela

Prenosi imam Muslim rahimehullah od Ebu Humejda rahimehullah, ili od Ebu Usejda da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Kada neko od vas uđe u mesdžid neka kaže: Allahumme-ftah li ebvabe rahmetike, a kada izađe neka kaže:
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
Allahumme inni es'eluke min fadlike.'“
1 Isti hadis bilježi i imam Ebu Davud rahimehullah, s time što on dodaje nakon riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Kada neko od vas uđe u mesdžid neka donese selam i salavat na Vjerovjesnika, a zatim neka kaže:
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
‘Allahumme-ftah li ebvabe rahmetike.'“
2

Ibn Madže rahimehullah bilježi preko Fatime radijellahu 'anha, kćeri Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, koja kaže: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi, kada uđe u mesdžid, rekao:
بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
‘bismillahi ve-s-selamu ‘ala resulillahi Allahumme-gfir li zunubi ve-ftah li ebvabe rahmetike.’ A kada izađe rekao bi:
بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ
”bismillahi ve-s-salatu ‘ala resulillahi Allahumme-gfir li zunubi ve-ftah li ebvabe rahmetike ve fadlike.'“
3

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Kada neko od vas uđe u mesdžid neka donese salavat na Vjerovjesnika, i neka kaže:
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
‘Allahumme-ftah li ebvabe rahmetike’, a kada izađe neka donese selam na Vjerovjesnika i kaže:
اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
‘Allahumme-‘asimni mine-š-šejtani-r-radžim.'“
4

Bilježi Ebu Davud rahimehullah od Hajveta ibnu Šurejha rahimehullah da je rekao: “Susreo sam ‘Ukbete ibn Muslima rahimehumallah pa sam mu rekao: ‘Do mene je doprlo da ti prenosiš od ‘Abdullaha ibn ‘Amra ibnu-l-‘Asa radijellahu 'anhuma da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi ulazio u mesdžid, rekao:
‏ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
„Utječem se Allahu Uzvišenom, Njegovim Plemenitim licem, i vladavinom iskonskom od prokletog šejtana?“ On odgovori: ‘Da.’ I reče: ‘Pa kada to (čovjek)izgovori, šejtan kaže: ‘Sačuvan je od mene u ostatku dana.'“
5

Navigacija serijalom<< El-Kurtubi: Spavanje u džamijiNamaz pri ulasku u mesdžid >>

  1. Hadis bilježi imam Muslim: 713.

  2. Ebu Davud: 465; Takođe En-Nesai: 729; Ibn Madže: 772, i imam Ahmed: 15627 .

  3. Ibn Madže: 771. Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim u Sahihu-l-džami'i: 1/4716, i Sahihu Ibni Madže: 625.

  4. Ibn Madže: 773. Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim u Sahihu Ibni Madže.

  5. Hadis bilježi Ebu Davud: 466; . Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim u Sahihu-l-džami'i: 4715, Miškatu-l-mesabih: 749, i Sahihu-t-tergibi ve-t-terhibi: 1606.