Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju.

Članci u serijalu:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ١٧ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٨

17 Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati. 18 Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu.

At-Tawbah, 17 - 18

Kaže El-Kurtubi rahimehullah : U ajetu su tri propisa.

Prvi:

Riječi Uzvišenog u prijevodu: „Allahove džamije održavaju oni koji Allaha i onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju“ su dokaz da je ispravno svjedočiti  vjerovanje onome ko gradi i održava mesdžide/džamije, jer je Allah u ajetu povezao to dvoje i obavijestio o njihovoj uzajamnoj povezanosti. Rekli su neki od selefa: Kada vidite čovjeka da gradi i održava mesdžid/džamiju, uljepšajte svoje mišljenje o njemu.“

Bileži Et-Tirmizi rahimehullah  od Ebu Se’ida El-Hudrija radijellahu 'anhu  da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Kada vidite čovjeka da posjećuje džamiju, svjedočite mu iman/vjerovanje.”  Allah Uzvišeni je rekao: ”Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha I onaj svijet vjeruju.” 1

Drugi:

Riječi Uzvišenog u prijevodu: „i koji se nikog osim Allaha ne boje“.

Ako se kaže nema vjernika osim da se boji i nekoga drugog mimo Allaha subhanehu we te'ala ,i neprestano su se vjernici i vjerovjesnici bojali svojih neprijatelja? Reći će mu se: značenje ovoga je da se ovdje opisani vjernici ne boje osim Allaha 'azze we dželle od svega onoga čemu ljudi upućuju ibadet, jer su mnogobošci obožavali kipove, strahovali od njih i od njih se nadali.

Pročitajte:  Najvrijedniji واو الجماعة u Kur'anu

Drugi je odgovor da se oni ne boje u vjeri osim Allaha subhanehu we te'ala.

Treći:

Ako bi se reklo da je u ajetu iman/vjerovanje pritvrđeno onome ko vjeruje u Allaha subhanehu we te'ala  i održava mesdžide/džamije s namazom u njima,njihovim čišćenjem i popravljanjem, a nije spomenut iman/vjerovanje u Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  ? Reći će mu se: na vjerovanje u Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  upućuje obavljanje namaza (spomenuto u ajetu) i ostalog s čim je došao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  .

 

Imam El-Begavi rahimehullah spominje u tefsiru ovog ajeta isti događaj iz bitke na Bedru koji je prethodno naveden u tefsiru Ibnu-l-Dževzija rahimehullah,2   i zaključuje da je obaveza muslimanima da spriječe mnogobošce od gradnje i održavanja džamija, jer se mesdžidi/džamije grade isključivo radi obožavanja samo Allaha subhanehu we te'ala. Zbog toga, onaj ko je nevjernik ne može imati funkciju da gradi mesdžide/džamije. Isto je spomenuo i imam Et-Taberi rahimehullah.

Zatim kaže El-Begavi rahimehullah  :  Učenjaci Basre su učili ovaj ajet “mesdžidellahi”, tj. riječ mesdžid u jednini, što se onda odnosi na mesdžidu-l-haram, kao u riječima Uzvišenog (iste sure) u prijevodu: “…I koji vodi brigu o Časnom hramu/mesdžidi-l-harami” (9:19), te : “neka se ne približavaju Časnom hramu/mesdžide-l-harame” (9:28). Drugi su učili u ajetu “mesadžidellahi” – Allahove džamije, tj. u množini, a što se takođe odnosi na mesdžidu-l-haram jer je to kibla svih džamija. Ovo je rekao El-Hasan.

Isto spominje I imam El-Kurtubi rahimehullah  dodavši da je učenje “mesadžid” u množini zabilježeno od Ibn ‘Abbas  radijellahu 'anhuma , Se’id ibn Džubejra, ‘Ataa ibn Ebi Rebaha, Mudžahida rahimehumullah  i drugih, I da je to odabir Ebu ‘Ubejda rahimehullah  jer je općenitije I time posebno (tj.mesdžidu-l-haram) podilazi pod opće (sve džamije).

Pročitajte:  U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite (drugi dio)

Riječi Uzvišenog u prijevodu: „kada sami priznaju da su nevjernici” znače, kako je rekao El-Hasan  rahimehullah   : Oni ne govore: mi smo nevjernici, međutim, njihov govor nevjerstva svjedoči da su u nevjerstvu.

Riječi Uzvišenog u prijevodu: „Allahove džamije održavaju oni koji Allaha i onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikog osim Allaha ne boje “ znače da se ne boji u vjeri nikoga mimo Allaha, i ne ostavi Allahovu naredbu radi straha od drugih.

Zatim je imam El-Begavi rahimehullah spomenuo hadis sa lancem prenosilaca do Ebu Se’ida El-Hudrija radijellahu 'anhu  da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Kada vidite čovjeka da posjećuje džamiju, svjedočite mu iman/vjerovanje” jer Allah je rekao: ”Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha I onaj svijet vjeruju.” 3

Drugi hadis sa lancem prenosilaca do Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Ko jutrom ili noću ode u mesdžid, Allah mu pripremi mjesto u džennetu kad god jutrom ili noću ode.” 4

I hadis da je Osman ibn ‘Affan radijellahu 'anhu  htio da izgradi mesdžid/džamiju pa su to ljudi odbili želeći da to ostavi, pa je Osman radijellahu 'anhu  rekao: Čuo sam Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  da kaže: “Ko radi Allaha izgradi džamiju, Allah će njemu poput nje izgraditi u džennetu.” 5

Navigacija serijalom<< Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavajuOni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli >>

  1. Hadis bilježi imam Et-Tirmizi:2617, Ibn Madže: 802, Ahmed: 27325, a Albani ga ocjenjuje slabim u da’ifu-t-Tirmizi: 490, i da’ifu-l-džami‘i: 509.

  2. op.prev. vidi prethodni članak.

  3. Hadis bilježi imam  Et-Tirmizi u poglavlju o imanu/vjerovanju: 7/366, Ibn Madže u poglavlju o mesdžidima:802, Ed-Darimi: 1/222. Ibn Hibban hadis ocjenjuje vjerodostojnim u mevaridu-z-zamaani:str.99, I El-Hakim:1/212.

  4. Hadis bilježi imam. Buharija i Muslim:669.

  5. Hadis bilježi imam Buharija i Muslim: 533.