Članci u ovom serijalu

 • 1.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžide
 • 2.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžide
 • I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu
 • Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju
 • Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju.
 • Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 • 2.Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 • 3.Oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli
 • U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite
 • U Misiru narodu svome kuće izgradite i bogomoljama ih učinite (drugi dio)
 • Rekoše oni do čije se riječi držalo: napravićemo nad njima mesdžid
 • Džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime
 • U džamijama koje se Allahovom voljom podižu
 • U džamijama koje se Allahovom voljom uzdižu 2dio
 • El-Kurtubi: U džamijama koje se Allahovom voljom podižu
 • El-Kurtubi: Koje se neugodnosti otklanjaju iz mesdžida
 • El-Kurtubi: Mesdžidi se čuvaju od obavljanja trgovine u njima
 • El-Kurtubi o recitovanju poezije u džamiji
 • El-Kurtubi: podizanje glasa u džamiji
 • El-Kurtubi: Spavanje u džamiji
 • El-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid
 • Namaz pri ulasku u mesdžid
 • El-Kurtubi: Osvjetljavanje džamije
 • Ljudi koje ne zaokuplja trgovina od spominjanja Allaha
 • Svetost džamije se ogleda u petnaest stvari
 • Namaz žene u kući je bolji od njezina namaza u džamiji
 • Primjerni trgovci
 • Dan kada će se srca i pogledi prevrtati
 • Mesdžidi su radi Allaha
 • Mesdžidi su radi Allaha (2.dio)
 • Mesdžidi su radi Allaha (3dio.)
 • Mesdžidi su radi Allaha (4.dio)
 • Kaže imam El-Kurtubi rahimehullah:
  Deveta mesela

  Što se tiče spavanja1 u mesdžidu, ako se radi o osobi koja ima potrebu za time, bio to muškarac ili žena, da je od stranaca ili onih koji nemaju kuće, onda je dozvoljeno, a zbog hadisa kod Buharije rahimehullah: Prenosi Ebu Kilabeh rahimehullahod Enesa radijellahu 'anhu „da je neka grupa ljudi iz plemena ‘Ukl došla Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellempa su boravili na sofi/trijemu (džamije). Rekao je ‘Abdurrahman ibn Ebi Bekr radijellahu 'anhuma: Stanovnici džamijske sofe su bili siromašni.

  U oba sahiha se nalazi predaja od Ibn Omera radijellahu 'anhumada bi on spavao u Vjerovjesnikovoj sallallahu 'alejhi ve sellemdžamiji, a bio je neoženjen momak, i nije imao porodicu2. Izraz imama Buharije rahimehullah je: naslov: poglavlje o spavanju žene u džamiji; tu je uvrstio hadis koji prenosi ‘Aiša radijellahu 'anhau priči o crnoj ženi koju je njezino pleme bilo optužilo za (krađu) pojasa. Rekla je ‘Aiša radijellahu 'anha: Ova žena je imala u džamiji šator od vunenog platna ili kućicu od kostrijeti 3 … (pa do kraja hadisa).
  Kaže se da je mjesto prenoćišta ‘Ata ibn Ebi Rebbaha rahimehullah bilo u mesdžidu četrdeset godina. 4

  Navigacija serijalom<< El-Kurtubi: podizanje glasa u džamijiEl-Kurtubi: Sunneti pri ulasku u mesdžid >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.