Tefsir

I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu

Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٩

29 Reci: "Gospodar moj naređuje – pravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti."

El-A'raf, 29

Riječi Uzvišenog u prijevodu: „ Gospodar moj naređuje pravednost“ Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhu  tumači da znače: Naređuje la ilahe illellah – nema boga osim Allaha. Isto je kazao i Ed-Dahhak rahimehullah. Mudžahid i Es-Suddi rahimehumallah  tumače da je to pravednost. Ovo su u tefsiru zabilježili El-Begavi i El-Kurtubi rahimehumallah.

Ibn Kesir rahimehullah  veli da to znači: Gospodar moj naređuje pravednost i istrajnost.

Riječi Allaha u prijevodu: „ I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu“ je prijevod sukladno jednom od tumačenja. Naime,  mufesiri ove riječi: „ve ekimu vudžuhekum ‘inde kulli mesdžidin“ različito tumače.

Kaže imam El-Kurtubi rahimehullah da riječi „ve ekimu vudžuhekum“ – upravite svoja lica, znače: usmjerite se ka Njemu pri svakom namazu okrenuti ka kibli, a riječi: „'inde kulli mesdžidin“ znače: kada budete u bilo kojem mesdžidu/džamiji.

„ i molite Mu se iskreno Mu ispovjedajući vjeru“

Kaže El-Kurtubi rahimehullah  : izdvojite samo Njega u molitvi i ništa Mu ne pridružujte.

„Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživjeti“

Kaže El-Kurtubi rahimehullah  : Ovo je poput Njegovih riječi:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤

94 A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. "Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali."

El-En'am, 94

Ibn Kesir rahimehullah  veli:  On vam naređuje istrajnost u ibadetu kroz slijeđenje poslanika potpomognutih mu'džizama (nadnaravnim stvarima), i to u onome što su prenijeli od Allaha 'azze we dželle, i onome s čime su došli od vjerozakona. I naređuje vam iskrenost u obožavanju Njega subhanehu we te'ala  , jer Uzvišeni ne prima djelo sve dok ne obuhvati ova dva rukna: da bude ispravno i sukladno (propisima) šerijata, i da bude čisto od širka (tj. iskreno radi  Allaha)

Imam El-Begavi rahimehullah prenosi da su Mudžahid i Es-Suddi rahimehumallah  rekli: upravite svoja lica ka Ka'bi  gdje god vi bili u namazu. Ed-Dahhak rahimehullah  je rekao: Kada nastupi namaz, a budete kod nekog mesdida/džamije, onda klanjajte u nj., i neka niko od vas nikako ne kaže: klanjaću  u svom mesdžidu/džamiji.  Takođe je rečeno da je značenje: učinite da su vaše sedžde iskreno radi Allaha.

Mimo gore spomenutih tumačenja ovog ajeta, tj. njegovog dijela: „… i usmjerite svoja lica ka Njemu pri svakom namazu“,  Ibn-l-Dževzi rahimehullah spominje i sljedeći govor koji zastupa El-Maverdi rahimehullah, a on je: Namjeravajte (da odete u) mesdžid/džamiju u vremenu svakog namaza.

 

„Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživjeti“

Kaže El-Begavi rahimehullah  : rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhu: Zaista je Allah subhanehu we te'ala  otpočeo stvaranje sinova Ademovih, neke kao vjernike, a neke kao nevjernike, kao što je kazao:  

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢

2 On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.

Et-Tegabun, 2

Zatim će ih vratiti na Sudnjem danu kao što ih je stvorio, neke kao vjernike, neke kao nevjernike.

Mudžahid rahimehullah   je rekao: Biće proživljeni na onome na čemu su preselili.

Zatim je imam El-Begavi rahimehullah  spomenuo hadis sa senedom do Džabira ibn Abdullaha radijellahu 'anhu  , da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  : „Svaki će rob biti proživljen na onome na čemu je umro,  vjernik na imanu, a nevjernik na nevjerstvu“ 1

 

I drugi hadis sa senedom od Sehl ibn Sa'da radijellahu 'anhu  , da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  :

„Doista rob radi, po onome što vide ljudi,  djela stanovnika dženneta,a on je od stanovnika vatre. I doista rob radi, po onome kako vide ljudi, djela stanovnika vatre, a on je od stanovnika dženneta. Zaista su djela prema završnici (smrti)“ 2

Rekli su El-Hasan i Mudžahid rahimehumallah  : Kao što je otpočeo i stvorio vas na dunjaluku, a niste bili ništa, tako će vas vratiti u žive na Sudnjem danu.

Kaže Ebu Dža'fer Et-Taberi rahimehullah: Najbliže tumačenje ovoga ajeta jeste da je narodu naređeno da se usmjere u svojim namazima ka Gospodaru 'azze we dželle  , ne ka nečemu mimo Njega od idola i kipova, i da učine svoju dovu i molitvu samo Allahu subhanehu we te'ala    iskreno, bez zviždanja i pljeskanja (kako su to činili predislamski  Arapi).

Dalje veli: Kažemo da je ovo najpreče tumačenje ovog ajeta, jer se Allah njime obraća ljudima koji su idolopoklonici među Arapima, i koji nisu posjedovali bogomolje.