Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah

Šesnaesta mesela

Kada je Allah rekao ‘ رجال ridžal – ljudi’, 1 posebno ih je istaknuo spomenom, što ukazuje da žene nemaju udjela2 u džamijama, jer njima nije obavezna džuma kao ni džemat (tj.namaz u džematu), i jer je njima namaz bolji kada ga obave u svojim kućama.
Prenosi Ebu Davud rahimehullah od ‘Abdullaha radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Namaz žene u njezinoj sobi je bolji od njezina namaza u predsoblju, a njezin namaz u vlastitoj spavaonici je bolji od njezina namaza u svojoj sobi.“ 3 4