AkidaAktuelno

Treća šubha: Idiš želi primjenu šerijata i uspostavu hilafeta?

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Treća šubha/nesuglasica je njihov govor: Islamska država želi da primjeni Allahov šerijat(zakon) i uspostavi islamski hilafet; baš je to san islamskog ummeta od davnina, pa zašto stajete naspram nje (Islamske države) i oponirate ovom velikom islamskom projektu?! To je san svakog muslimana, i ne preziru to osim munafik i saradnik (nevjerničkih država)!

Odgovarajući na ovu šubhu kažem:

Kako je to lahko zagovarati?! A kako je to teško potvrditi/činjenicama potkrijepiti?!
Mi smo slušali ove velike pozive/tvrdnje od mnogih među tagutima (sekularistima), pa nam to nije povećalo naspram njih osim oštroumnost/besiret. Nije Bagdadi radi ovog svog šturog poziva ništa bolji od ovih!

Čak velim: kako je ova noć slična jučerašnjoj?! Upravo je ovo tvrdnja prvih haridžija koji su ustali na vođu vjernika, Aliju radijellahu 'anhu! I još čudnije od toga: To je tvrdnja praoca haridžija Zul-Huvejsireh kada se suprotstavio sudu Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u vezi podjele ratnog plijena na Hunejnu! Dakle, to je lažna i nepravedna tvrdnja!
Oni (Idiš) ustvari žele primjenu svog razumijevanja šerijata, a ne stvarnost šerijata kako ga ulema razumije na osnovu metoda/menhedža selefa i njihovog načina poimanja i uzimanja dokaza! Ako ovo ne priznaš za tačno, – pa svaki novotar tvrdi da se on pridržava Kur'ana! 1

Ako pak kažeš: Evo, ovo su sudnice Bagdadijeve države u svakoj pokrajini gdje imaju vlast i dominaciju; sprovode Allahov šerijat, primjenjuju krivične sankcije, sude među ljudima (njihove sporove), – pa može li se ovo porediti sa sudnicama taguta (sekularista)?!

Na ovo kažem: što se tiče suđenja Allahovim šerijatom među ljudima, pa zaista su to primjenili mnogi koje smatrate nevjernicima i opisujete tagutima; oni uspostavljaju (šerijatske) sudnice u narodu gdje ljudi uzimaju svoja prava, šta više, oni su bolji od vas u tome: po mnoštvu takvih sudnica, po doraslosti samih kadija koji nisu za poređenje sa vašim mladićima kojima ste na vrat natovarili sudstvo, pri čemu je veliki broj njih (mladića) od najneučenijih ljudi u oblasti sudskih propisa!
Čak i ovo: Nepravda je u (šerijatskim) sudnicama ovih država manje prisutna nego u Bagdadijevim sudnicama gdje se to dešava zbog neznanja njegovih (Bagdadijevih) kadija i slabog nadzora nad njima! Pa koju prednost ima Bagdadi u otvaranju takvih (šerijatskih) sudnica koje izobličavaju i nakaze Allahov šerijat?!

S druge strane, zaista su Bagdadijeve sudnice u lošijem stanju od sudnica država koje on i njegova stranka smatraju nevjerničkim, a najuočljivije što daje ružan pomen ovim (Idišovim) sudskim sistemima jeste nespuštanje ovih sudskih sistema na šerijat i njegove propise u pogledu njihovih autoriteta i vođa, a ne samo običnih ljudi.

Upravo je ovo stvar koju mudžahidi zamjeraju Bagdadiju, njegovoj skupini i njegovim vođama, jer oni izbjegavaju Allahov zakon u vezi sebe i svog stada (sljedbenika), ali ne samo u vezi imetka, nego najopasnijih žalbi i nepravdi, a to su krv/život (muslimana)!

Koliko samo ljudi optužuje Bagdadija i njegovu grupu za ubistva, nepravdu, nasrtanje na imetak i krv/život! I koliko su ih puta pozvali na suđenje pred Allahovim šerijatom, pa bi Bagdadi rekao: sudite se pred mojim pravnikom, u mojim sudnicama, i kod mojih kadija!

Pa reci mi, – tako ti Gospodara tvoga, – kakva je razlika između njega i najžešćeg taguta kojeg on smatra heretikom?!

Njegovo sustezanje od suđenja njemu i njegovoj grupi pred Allahovim šerijatom može biti: ili zbog nedoraslosti drugih kadija (van Idiša), ili zbog nepravednosti drugih kadija, ili zbog nepripadnosti islamu ostalih kadija?

Kakav god odgovor (do)bio, on ti objašnjava rang  i položaj ovog ummeta u nazoru Bagdadija i njegove skupine!

I zaista su događaji u Šamu objelodanili vrijednost Bagdadijevog (šerijatskog) kadiluka i njegovo  potcjenjivanje  krvi/života i propisa otpadništva.

Da li ste čuli za ikakav sud bilo kojem vojskovođi od njegovih glavešina uz sve te prestupe, nasilja i nepravde koje su oni učinili?! Slučaj Ebu Ejmena El-Irakija2  vam nije daleko (nepoznat), pa ko drži bezbjednim taj nepravedni sud? Ovo ne kažem na način da sam to čuo o njima (Idišu). Naprotiv, već što sam čuo od njih (Idiša) na njihovim video isječcima i objavama (objašnjenjima) koje iznose nakon počinjenih zločina, te kvalificiranju njihovih pravnika (određenih djela) koja bi nasmijala i onog ožalošćenog.

Tako mi Allaha, nećeš naći tragaoca za znanjem, ili onoga ko je omirisao oblast islamskog sudstva i spoznao neke njegove propise, a da se ne čudi (totalnim čuđenjem) tim cirkusima koje izvode ove komične sudnice! 3

Mi nismo, tako nam Allaha, oni koji preziru da se sprovede Allahov šerijat na bilo kojem pedlju Zemlje, ali  da je to zaista Allahov zakon, a ne zakon taguta u bilo kojem obliku ili obilježju.

Stoga, neka te ne obmanjuju, – o moj brate, – ovakva obilježja, to su ustvari samo priviđanja i fatamorgane.

Ovo je skraćeni komentar na ovu šubhu, iako ona podrazumjeva više od ovoga.