AkidaAktuelno

Deveto svojstvo haridžija: Nerazumijevanje Kur'ana

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Deveto spomenuto svojstvo haridžija, a koje se podudara sa organizacijom Idiša, je u govoru Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „ Učit ce Kur'an misleći da je on dokaz za njih, a ustvari je protiv njih“. Ovo je (zabilježeno) u Muslimovom sahihu.

Ovo je, – tako mi Allaha, – prava katastrofa i smrtonosni udarac ! Kada obmanuti mladić, koji nije postigao od znanja koje bi mu put i menhedž učinilo jasnim, uči ajete i misli da su u njegovu korist, a zapravo su protiv njega, njegovog puta/usmjerenja i njegove grupe!

Možda će neko od njih reći : Kako si pripisao ovo svojstvo nama, a možda ste vi preči za ovaj opis? I da li želiš da nam zatvoriš put dokazivanja Allahovim ajetima kako ne bi bili onda od haridžija?!

Na ovo kažem: Stvar nije takva, – Allah ti se smilovao, – ovaj opis čvrsto se veže za prethodni o tome da „neiskusni mladići obnašaju važne funkcije“ (tj. u ovome slučaju obnašaju funkciju tumačenja Kur'ana). Takođe je to slučaj i sa primjenom šerijatskih tekstova, te su tako zapali u podsklizavanje i ovo opasno stanje. Na taj način upotpunila su se kod njih svojstva haridžija u takvom obliku da je nemoguće odvojiti se od njih. I ovo je, – tako mi Allaha, – vjerovjesnička mu'džiza i dokaz.

Vidio sam jednog od njih kako oponira govoreći: Dovoljan nam je Kur'an i Sunnet, i ove su riječi istina, – tako mi Allaha-, kada bi samo spoznali njihovo razumijevanje! A jesu li se trudili učenjaci prvih i posljednjih generacija osim da shvate ove dva temelja?!!

Zatim neki od njih kaže: Nemaš potrebu pored Kur'ana i Sunneta ni za čim!
Pa reci mi, – tako ti tvog Gospodara, – koje će razumijevanje dosegnuti mladić u Allahovoj subhanehu we te'ala knjizi kada nije zagazio u znanje ni alatkom niti ciljem?!
Koja je površnost (shvatanja) znanja i šerijata veća od ovoga (!?), ali takva je mladalačka obmanutost i neznanje.

Ova njihovo stanje ima za nužno rezultat što učenjake smatraju nepovjerljivim i maloumnim. Tako su zatvorili pred sobom vrata koristi od učenjaka i okorištavanja od njih u načinima shvatanja šerijatskih tekstova. I tako su se osamostalili u tumačenju šerijatskih tekstova, zatim u njihovoj primjeni , a onda i sprovođenju onoga što su dosegli od propisa. I to je, – tako mi Allaha, – kao što je u hadisu: „…mislit će da je (Kur'an) dokaz za njih, a zapravo je protiv njih“.

I koliko smo samo, – tako mi Allaha, – vidjeli od ovih čuda ! Pa da li je svjesna naša omladina ovog opasnog posrnuća, i da se vrate učenjacima i ummetu, te da se ne umišljaju?!
Zaista, vraćanje istini bolje je za njih.