AkidaAktuelno

Šesta šubha/nejasnoća:Idišov odgovor da njihovi akidetski temelji nisu haridžijski

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Šesta šubha je njihova replika onima koji ih optuže da su haridžije, sažeta u ovom (od)govoru: temelji haridžija su poznati – smatraju nevjerstvom činjenje velikog grijeha, poriču šefa'at, ne rade po sunnetu, negiraju (neke) osobine Allaha'azze we dželle , smatraju da imamet/vođstvo može biti i van Kurejša, – pa u kojem smo se temelju mi poistovjetili s njima?

Činjenica je da su ovom šubhom obmanjeni i neki tragaoci za (šerijatskim) znanjem, čak i neki koji se razilaze sa Idišom, pa kažu: Nije ispravno da ih se opiše haridžijama jer njihov govor se ne podudara sa temeljima haridžija.

U odgovoru na ovu šubhu kažemo:

Nije od uslova pripadnosti nekoj sekti ili novotarskoj grupi da zagovara sve njihove osnove i ogranke, već je dovoljno da se složi s njima u najvažnijim postulatima; tako je rafidija/šija svako ko psuje i vrijeđa ashaberadijellahu anhum, makar se ne pridržavao potpuno šiitskih temelja, poput bezgriješnosti imama i drugoga. Takođe, ko zanegira neke Allahove 'azze we dželle osobine naziva se mu'atilom/ateistom, makar pritvrdio mnoge od Allahovih subhanehu we te'ala  svojstava.

Naziv mu'atileh je shodno različitim stepenima njihovog negiranja (Allahovih osobina), otuda se taj naziv daje i džehmijama, kako je to poznato kod mnogih učenjaka. Uz sve to, oni (mu'atile) se ne slažu sa brojnim temeljima novotarskih džehmijja.

Ako hoćemo da spoznamo najvažnije temelje haridžija, onda su to njihove osobine koje je spomenuo Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  u desetak hadisa u Muslimovom Sahihu, a neki su i u Sahihu Buharije, a ne njihove osobine koje su im pridodate naknadno, a koje su oni uzeli od Mu'tezila i drugih.

Kada bi bilo da su osobine u kojima se haridžije podudaraju sa drugim sektama najvažnije njihove osnove, onda ne bi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  upozoravao na njih (haridžije) a ostavljao druge novotarske skupine koje su izvor tih osobina/novotarija. 1  Naime, nije ispravno praviti razliku između (hadiskih) tekstova upozorenja u vezi onoga što je vjerodostojno o haridžijama iz razloga što su oni jedinstveni u nekim osobinama.

Pa kako da se pravimo neznalice u pogledu opisa (haridžija) koji su došli u (hadiskim) tekstovima, a onda uzmemo stav da su njihova svojstva ona u kojima su oni (haridžije) sporedni a drugi (novotari) glavni nosioci (tih svojstava).

Dakle, da su te (sporedne) osobine one koje se ciljaju, onda bi upozorenje na njih došlo od početka, i iz temelja.

Stoga, prepusti se s nama u spoznaju njihovih opisa i osobina, onako kako ih je njima opisao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, a ne svojstava koja su oni (haridžije) naknadno zadobili iz nekih apologetičkih škola

Prva osobina: protivljenje šerijatskom suđenju.