AkidaAktuelno

Peta šubha:Nemoj da ti na Sudnjem danu parničar bude mudžahid ili šehid

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Peta šubha je njihov govor: nemoj učiniti sebi za parničara mudžahida ili šehida da iznosi dokaze protiv tebe na Sudnjem danu, a on nosi svoju glavu!

Odgovor:

Ovo je sentimentalni dokaz, ne potvrđuje nešto istinom niti poništava nešto kao neosnovano. Naime, džihad i šehadet (u borbi) nisu veće svetosti od islama i tevhida, pa unatoč tome ne sprečavaju islam i tevhid da se neko kritikuje. Naprotiv, Allah je prekorio Svog vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  za ono čime nije zadovoljan od njega, a zatim i ashabe, a to je (vjerovjesništvo i ashabstvo) daleko veće (od džihada i šehadeta u borbi).

Takođe je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  bio žestok prema nekim ashabima za stvari koje ne dosežu ni stoti dio zločina Bagdadija i njegove partije. Nije bilo njihovo ashabstvo, niti njihove odlike, niti prvenstvo (u primanju islama) niti džihad razlogom koji to (kritiku) zabranjuje.

Upravo je ovo Idišova istaknuta novotarija, a to je neporočnost  i bezgriješnost  svakog onoga ko nosi pušku, makar bila uperena i na prsa muslimana, čak drugog mudžahida!

A s kojim dokazom zabranjujete kritiku mudžahida?

Tako mi Allaha, ovo je samo posljedica nepoznavanja (kur'ansko-hadiskih) tekstova i biografije Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovih časnih ashaba; ako nije tako, – pa čiji je džihad poput Halidovog džihada(?), a za njeg se kaže: „ Allahu moj, ja se (kod Tebe) odričem  od onoga što je uradio Halid“ 1

I gdje je vaše shvatanje džihada naspram Omerovog radijellahu 'anhu  shvatanja, kada je uhvatio s prsa Halida za njegovu odjeću i gurnuo ka Ebu Bekru radijellahu 'anhu  da mu presudi. Nije (tada) Halid rekao: O Omere nemoj da ti parničar bude onaj što je predvodio desetine (velikih) bitki!

I gdje ste vi u odnosu na stajalište Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem prema Usami ibn Zejdu radijellahu 'anhu kada je iz svog pogrešnog razumijevanja ubio čovjeka koji je prethodno bio nevjernik, pa mu je prišao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemzbog tog ubistva s takvim ukorom da je  (Usameh) rekao: „… toliko (me korio) da sam poželio da uopšte nisam primio islam prije tog dana“

Pa kako bi bilo kada bi Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  vidio sve ono što ste vi  pogrešno razumjeli u ubijanju  najboljih vođa i mudžahida, na stotine njih?!

Pa gdje je kritika upućena vašem  Bagdadiju u odnosu na kritiku običnih muslimana koju bi oni upućivali najvećim vođama džihada, onima što su osvajali zemlje i pokrajine, mobilizirali vojske i bivali utvrde odbrane ummeta i vjere, pa uprkos tome ne bi zaradili nepristupačnost i očuvanost (od kritike). Naprotiv, uz svu njihovu vrijednost ummet bi ih kritikovao i prigovarao na njihove postupke koji su bili u koliziji sa šerijatom, kao što su to učinili Ibn Omer radijellahu 'anhu i Ibn ‘Avf radijellahu 'anhu na dan događaja  u Benu Džezimeh 2

I da nije skučenosti prostora  spomenuo bih brojne primjere kritike od strane uglednih među selefom od ashaba i onih poslije njih,  upućene vođama džihada za čiju su vrijednost (u borbi) znali i bliski  i daleki.

Ili ste vi možda izuzetak (od kritike)?!

A ako neko od njih (Idiša) kaže: “Kada bi to što vi radite bilo kritika i savjet, mi bismo to prihvatili. Međutim, to je izdaja, i uvođenje novotarije, i pripisivanje (nama) tekfira ovih mudžahida, – pa kako da to prihvatimo od vas?”

Kažem u odgovoru na ovu  zapetljanost:

Zaista sam vidio većinu onih što vas sada kritikuju sa žestinom i upozoravaju na vaše zlo, da su na početku svoje kritike bili blaži prema vama nego majka prema djetetu, sve dok ih nije pogodilo ezijećenje zbog  te nježnosti prema vama. Dakle, ta blagost nije vam povećala, – nažalost -, osim zabludu i istrajnost u prolijevanju krvi muslimana i mudžahida, i otimačini njihova imetka.  Zatim ste, mažući njima oči, uzeli tu njihovu ljubaznost prema vama sredstvom  da vam prođu mnoge vaše zablude i stranputice. To ide toliko da simpatisanje vas postaje kao sudjelovanje u vašim zločinima, toliko da je griješan svako ko vas simpatiše i voli radi vaših djela.

Šta više, vidio sam od vašeg nasilja prema onima što vas simpatišu kada se desi prva njihova nesuglasica s vama, – tako mi Allaha -, ono što se ne susreće osim kod rafidija/šija i liberala/demokrata i njima sličnim. Pa gdje je vaša vjera i džihad? To ide toliko da je šutnja uleme o vama postala vaš zahtjev kako biste napravili prolaz  za dalje zamućivanje stvari koje ne zna većina ljudi… toliko da savjetnici od uleme i da'ija nemaju (više) širine i prostora za šutnju (o vama)

Na koncu, ova vaša šubha kojom remetite ispravno poimanje (nemoj da ti je suparnik mudžahid ili šehid) se mnogostruko vraća baš na vas, i žešće nego vi njome  gađate druge. Znači, nije poput vaših tvrdnji, nego žešće!

Koliko će se šehida koje ste na lukavost ubili parničiti s vama?!

Koliko će se mudžahida prepirati s vama, mudžahida koje ste nevjernicima proglasili za stvari koje su kod vas neizmjerno veće?!

Koliko će se iskrene uleme koje ste označili izdajicama i nevjernicima raspravljati s vama(?!), a kamoli ostali od da'ija, studenata i običnih muslimana, njih na desetine, kojima niste ostavili od svetosti islama ništa, ni malehno ni veliko!

Pa šta će biti vaš dokaz na Sudnjem danu??!!

Vi nemate izlaz iz ovoga osim da proglasite nevjernicima sve koji se s vama razilaze, tako da im ne preostane nikakvo pravo niti ikakva svetost. I ovo je ono što rade neki među vama, naprotiv, veliki dio vas, a zatim kao da plačete kad vas se označi haridžijama. Zapravo, svako onaj ko prati vaše statuse, video isječke i govore vaših autoriteta ubijeđen je da vi ne vidite nikoga mudžahidom niti istinskim muvehidom/monoteistom osim samog sebe.

Pa da li su haridžije učinile išta više od vas??!!

Ovo je odgovor koji se tiče ove šubhe, iako ista podrazumjeva više od ovog odgovora. Međutim, dosta je ogrlici ono što obavije od vrata.