AkidaAktuelno

Petnaesta šubha: Zašto se ne borite sa Idišom protiv vaših neprijatelja?

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn ‘Alijj El-‘Amri

Petnaesta šubha su njihove riječi:
“Zašto ne pomažete Idiš protiv kršćana i rafidija, pa čak i ako su oni haridžije?
Malikijski učenjaci su se borili sa haridžijskim državama koje su se pojavile na Magribu kada su se ove borile protiv Ubejdijja (šija)!” 1

A odgovor na ovu šubhu je da nam je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  naredio da se borimo protiv haridžija a ne da se borimo zajedno sa njima, čak je došla naredba da se svi ubiju, pa kako pozivate ljude da vam daju neku kobajagi prisegu, a vi ste gori i žešći prema ehli-s-sunnetu od bilo koga drugog? A kako da vam daju prisegu kada ste poklali njihovu djecu i njihove najbolje vođe?

Obaveza je raditi po tekstovima šerijata, i suprostaviti vam se, i da vas ummet odbaci sve dok mu se ne vratite, zato što je ummet osnova a vi ste ogranak, pa kako da se osnova vraća ogranku (tj. kako tražite da vam se čitav ummet priključi). To, ukoliko bi se desilo, bilo bi skroz naopako.

A što se tiče vašeg dokaza, a to je borba malikijskh učenjaka zajedno sa haridžijama Magriba, – kažem: istinu ste rekli, tako mi Allaha, ali to je nama najbolji dokaz protiv vas, jer je rezultat tog potpomaganja bio katastrofalan. Sablje haridžija su se okrenule protiv njih na gori način nego što su to mogli očekivati od Ubejdijja. Haridžije su pobile brojne pripadnike ehli-s-sunneta i učenjaka Magriba koji su ih pomagali, pa smije li vjernik dopustiti da bude ujeden dvaput iz iste rupe?

Dokazi, historija i stvarnost pokazuju i potvrđuju da haridžije ne poštuju ni ugovor niti obećanje, nego uvijek izdaju, obmanjuju i napadaju pripadnike sunneta. Ova šubha bi mogla imati još bolju prođu kada bi vrata džihada, osim džihada zajedno sa haridžijama, bila zatvorena, a ta stvar kao što nije dozvoljena šerijatom, neće se, neka je hvala Allahu na tome, dogoditi ni kaderom. I evo vidimo prisutnost skupina sunijskog selefijskog džihada u svakoj državi u kojoj se podigla zastava džihada, i nije i neće Allah prepustiti vođstvo ummeta haridžijama niti bilo kome drugom ko se okrene protiv njega (ummeta).

Zaustaviću se kod ove šubhe u pogledu njihovih generalnih šubhi, ali ću se osvrnuti na neke posebne obmane kojima žele da pomute ono što sam pisao o njihovim generalnim šubhama. A da nisam vidio koliko ulažu truda u to, sve dok nisu odvratili omladinu da čitaju ono što sam pisao o njima, ne bih se ni posvetio odgovoru na njih, zato što ja nisam mjerilo istine i laži.