Stav islama o homoseksualizmu

Homoseksualizam i lezbejstvo se danas na zapadu smatraju ''alternativnim načinima života'', ''prirodnim'', i dok su nekad u međunarodnim krugovima psihologa smatrali ovu pojavu psihološkom bolešću danas su je uklonili sa…

Predislamsko vjerovanje naroda u BiH

O religiji stanovništva koje je živjelo na prostoru Bosne i Hercegovine prije dolaska islama vrlo malo se zna, radi nedostatka pisanih izvora, te radi kontradiktornosti već postojećih, koji bi rasvijetlili…

Fikh Ibn Rumija

Naše se doba naziva dobom brzine, brzine u prevozu, brzine u komunikacijama, brzine u svemu. Pa čak i hrana, i u nju je ušla brzina,... Poznato je da su oni…

Širenje neprovjerenih predaja

Napredak moderne tehnologije je za neke pojedince i skupine  obezbjedio neuporedivu platformu  za proizvodnju i širenje lažnih informacija i priča o islamu. Ovakvo ponašanje se može pronaći kako kod ljudi…

Napomena kljanjačima da ugase mobitele je pravo imama

Pitanje: Unatoč tome što su postavljeni natpisi koji podsjećaju klanjače da ugase mobitele prije ulaska u mesdžid/džamiju, ipak jedan broj klanjača zaboravi ugasiti mobitel, a što dovodi do ometanja klanjača…

Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima** Kaže Uzvišeni: Rekao je Hafiz Ibn Kesir: „Allah Uzvišeni govori zabranjujući Svojim robovima vjernicima da posluju s kamatom, i da koriste prihod od…

Dok god život traje i opskrba dolazi

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Zaposli svoje misli brigom o onome što ti je naređeno, i ne zapošljavaj ih onime što ti je garantovano. Zaista su nafaka i smtrni čas parci koji…

Stvari koje rastjeruju

Nema sumnje da je loše ponašanje uopšteno od stvari koji najviše prouzrokuju udaljavanje od pozivača u dobro, kada se okarakteriše sa nečim od toga. Navest ćemo neke stvari koje razgone…

Deseto sredstvo: Blagost

Prenosi se od Aiše da je rekla: Rekao je Allahov poslanik : „Allah je blag, voli blagost u svakoj stvari.“ Doista je blagost odabrana nad ostalim osobinama. Od toga je…

Princip pokretanja srca

Ibn Tejmije je rekao: ”…Vrlo je bitno ukazati na principe o približavanju srca Allahu tako da postanu čvrsto vezana za Njega i da se mrlje smanje ili potpuno uklone sa…

Imena “la ilahe illellah”, 3. dio

8- Allahova riječ (كلمة الله). Rekao je Uzvišeni: وكلمة الله هي العليا -„A Allahova riječ, ona je – gornja.“ Ibn Džerir Et-Taberi prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je…

Imena “la ilahe illellah”, 2. dio

4- Lijepa riječ (كلمة طيبة). Uzvišeni kaže: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ -„Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo.“…

Dva su stajanja pred Allahom

Rekao je Ibnu-l-Kajjim: Stajanje roba pred Allahom. Rob ima dva stajanja pred Allahom: stajanje pred Njim u namazu, i stajanje pred njim na Dan kada Ga susretne. Pa ko izvrši…

Facebook art

5 sati ago
2 dana ago
1 sedmica ago
2 sedmice ago
2 sedmice ago
2 sedmice ago

Riječi istine