Post

Muharrem 1444

Zahvala pripada Allahu Mjesec Muharrem je prvi mjesec hidžretskog kalendara, i jedan od četiri sveta mjeseca kod Allaha. Rekao je Uzvišeni: Bilježe imami ...

Posts navigation