Poglavlje o misvaku i običajima fitre

Prenosi Aiša, majka vjernika, da je Vjerovjesnik rekao:“Misvak je čišćenje za usta i zadvovoljstvo Gospodara.” Prenosi Ahmed i drugi. I potvrđeno je u dva Sahiha od Ebu Hurejre da je…

Odlazak u nemuslimanske zemlje

Pitanje Iz Pakistana sam i želim da stalno boravim na Novom Zelandu. Glavni razlog tome je da sačuvam vlastiti život. Naime, život u Pakistanu postao je težak na svakom mjestu.…

Šesti hadis: Nijjet posta

Od Hafse majke vjernika se prenosi da je Poslanik rekao: „Ko ne nanijjeti post prije zore, on nema posta.“ Hadis upućuje na to da post mora imati nijjet, kao i…