Definicija selefa
Akida

Definicija selefa

U jeziku “selef” označava one koji su bili prije tebe od očeva (djedova) i bližnjih rođaka, kao i one koji su iznad tebe ...

Posts navigation