Pisanje djela i dva kijameta

Zatim je Uzvišeni spomenuo da su sa desne i lijeve strane čovjeka dva meleka koji pišu čovjekova djela i riječi, pa je činjenicom da to obuhvata sve riječi i zapisivanje…

Mesdžidi su radi Allaha (4.dio)

Kaže Uzvišeni: Rekao je imam El-Kurtubi : Peto pitanje Riječi Uzvišenog: فلا تدعوا مع الله أحدا – “pa ne upućujte dove nikome uz Allaha” Ovo je pogrda mušricima što su…

Mesdžidi su radi Allaha (3dio.)

Kaže Uzvišeni: Rekao je imam El-Kurtubi : Treće pitanje Iako se džamije pripisuju Allahu po osnovi vlasništva i iz počasti, ujedno se pripisuju nekome drugome mimo Allaha radi raspoznavanja, pa…

Mesdžidi su radi Allaha (2.dio)

Kaže Uzvišeni:   Rekao je imam El-Kurtubi : Druga mesela Njegove riječi: لله (lillahi) – (Allahu), tj. da su džamije Allahove označava pridodavanje iz počasti i plemenitosti. Među džamijama Uzvišeni…

Gubljenje nade u Allahovu milost 3.dio

Kaže Uzvišeni: Mnogo je ajeta na ovu temu, odnosno Kur'ansko-hadiskih tekstova koji podstiču na strpljenje, zadovoljstvo i lijepo mišljenje o Allahu, i upravo isti tekstovi pozivaju na kontriranje sljedbenicima paganstva…

Nedoumice poricatelja proživljenja 2.dio

Zatim je Uzvišeni obavjestio da su se poricateljima proživljenja pomiješale njihove stvari i pojmovi, upravo zbog toga što su porekli istinu: ‘…pa su u životu smeteni.’ tj. izmiješanih ideja i…

Mesdžidi su radi Allaha

Kaže Uzvišeni: Rekao je imam El-Kurtubi : U vezi ovog ajeta ima šest mesela: Prva U govoru Uzvišenog: ‘ و أن المساجد لله ve enne-l-mesadžide lillahi’ – džamije su Allaha…