Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

36. Pojava bluda i homoseksualnih nastranosti

1

 

“O skupino muhadžira! Pet je stvari kojima ćete biti iskušavani, a utječem se Allahu da ih ne doživite: Neće se nikada među ljudima pojaviti razvrat dotle da će se javno ispoljavati, a da se među njima neće proširiti zaraze  (išaret na epidemije koje će povećati broj smrtnosti) i bolesti koje nisu bile poznate njihovim prethodnim generacijama; neće ljudi početi zakidati i varati pri vaganju i mjerenju a da ih neće zadesiti  suša, oskudica i nepravda njihovih vladara; neće ljudi prekinuti davati zekat na svoj imetak a da im neće biti uskraćena kiša s neba, a da nije stoke ne bi nikako ni padala; i neće ljudi prekršiti ugovor sa Allahom i Njegovim Poslanikom a da Allah neće dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im oteti nešto od onoga što je bilo u njihovom posjedu, i kada god njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj Knjizi i ne budu odabirali samo ono što je Allah objavio, Allah će dati da među njih bude ubačen razdor i međusobna žestina.” 2

„Biće u mom ummetu ljudi koji će dozvoljavati zinaluk, svilu, vino i muzičke instrumente.“ 3

„Zaista je od predznaka Časa sudnjeg da se uzdigne znanje, učvrsti neznanje, ispija alkohol  i javno čini blud.“ 4

 

„Pred Čas sudnji pojaviće se kamata i blud i pijenje alkohola.“ 5

„Kada moj ummet bude dozvoljavao pet stvari desiće mu se uništenje: Kada se pojavi međusobno proklinjanje, budu ispijala alkoholna pića, oblačila svila, koristile pjevaljke, i budu muškarci zadovoljavali sa muškarcima a žene sa ženama.“ 6

 

„Od predznaka Časa sudnjeg je da će se pojaviti neznanje, umanjiti znanje, pojaviti zinaluk, piti alkohol, smanjiti broj muškaraca i uvećati broj žena, toliko da će na pedeset žena kao njihov staratelj biti jedan muškarac “ 7

Zaključno sa ovim člankom završen je ovaj serijal o malim predznacima Sudnjeg dana. Neka je hvala Allahu na Njegovoj blagodati da se prenosi govor Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i pojašnjavaju propisi Njegove vjere.