IslamHadis

Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana – Uvod

Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

Neka je zahvala Allahu, salavat i selam na Njegova Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Ovaj rad je sakupio na jedno mjesto predznake Sudnjeg dana koje učenjaci karakterišu kao male predznake. Sadržaj rada je jednostavan i posve razumljiv. Ispod svakog naslova koji označava određeni predznak, spomenuti su hadisi koji svjedoče tome i data je njihova ocjena.  Nisu predočeni komentari hadisa, osim ponekad objašnjenje određenih riječi.  Kako je to navedeno u radu, tako ćemo i prevoditi uz Allahovu pomoć.

Rad je djelo web portala: www.rasoulallah.net

Zaista kraju svijeta prethode znaci koji upućuju na njegovu blizinu. Ovi se znaci kategorišu u dvije grupe: mali i veliki. Veliki predznaci su, po karakteru svoje pojave, izuzeci, narušavaju ustaljeni sistem, i desiće se u vremenu u kojem će cio svijet posvjedočiti sklop velikih promjena, i biće viđeni od strane svih ljudi.

U ovom djelu  preći ću na govor samo o nekim malim predznacima koje je spomenuo naš Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem u svojim hadisima. Ovi predznaci nisu takvima da narušavaju ustaljeni sistem (života), ali isti upućuju na posebne promjene kod muslimana u poređenju sa onim što je bilo preovladavajuće u njegovom sallallahu 'alejhi ve sellem vremenu. Sve ove promjene su, ili na vjerskom nivou, ili nivou ljudskih odnosa, ili ekonomskom nivou, ili drušvenom nivou, pa čak i na klimatskom i svjetskom nivou.

 

  1. Sigurno ćete poslije mene vidjeti preferiranje nekih ljudi i stvari koje ćete osuđivati

 

„Sigurno ćete poslije mene vidjeti preferiranje  nekih ljudi i stvari koje ćete osuđivati.“  1

 

„Doista ćete vi vidjeti nakon mene preferiranje onih koji to ne zaslužuju, i smutnje, i druge stvari koje ćete negodovati.“ 2