Hadis

15-17.Uzdizanje pokvarenjaka na položaj, preferiranje imućnih i ukrašavanje džamija

Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

15. Uzdizanje (na položaj) bezvrijednih ljudi

„Doći će ljudima godine prevara u kojima će se vjerovati lažovu, a utjerivati u laž iskreni, kada će se davati povjerenje izdajici, a povjerljivi smatrati izdajicom, i kada će progovoriti ruvejbidah. Bi rečeno: Šta je to ruvejbidah? Reče: Čovjek prostak koji govori o stvarima opće važnosti.“ 1

„Kada moj ummet bude činio petnaest stvari onda će ga zadesiti nedaće. Pa bi rečeno: A koje su to stvari, o Allahov Poslaniče? Reče: Kada dobit bude kružila (kada se zarada bude dijelila samo među bogatim, i isto tako među onima što imaju upravu i vlast), i kada emanet bude bio trofejom, i zekat nametom, i bude se čovjek pokoravao svojoj ženi, a ne slušao svoju majku, i bude činio dobročinstvo prijatelju, a prema svom ocu bude prost i grub, i kada se budu podizali glasovi u džamijama, i bude vođa među ljudima najneugledniji od njih, a najplemenitiji među njima u stanju da se boje njegovog zla, i bude se (mnogo) pio alkohol, oblačila svila, i koristile pjevaljke i muzički instrumenti, i kada bude kraj ovog ummeta proklinjao njegov početak – tada očekujete crveni vjetar, ili utjerivanje u zemlju, ili izobličenje (lika).“ 2

„Doći će ljudima vrijeme kada će im namjesnici biti maloumnici koji će davati prednost zlim ljudima, a pokazivat se sa najboljim od njih, i odgađaće namaz u njegovom vremenu. Ko to od vas doživi, neka im nikako ne bude pomoćnik (na funkciji) niti čuvar i zaštitnik, niti ubirač (zakata ili poreza), niti magaciner.“3

„Neće nastupiti Čas sudnji sve dok najsretniji čovjek zbog dunjaluka ne bude Lek'a ibn Lek'a.“ 4

Lek'a ibn Lek'a znači nevaljao sin nevaljalog, tj. pokvareni sin pokvarenog, ili bezvrijedni sin bezvrijednog.

„Od blizine Časa  sudnjeg jeste da se uzdignu zli ljudi, a ponize i omalovaže dobri, i da se otvori govor, a zamandali djelo.“ 5

„Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće nastupiti Čas sudnji sve dok se ne bude povjerljivi smatrao izdajicom, a izdajici davalo povjerenje, i sve dok se ne pojave razvrat i bezobrazluk, kidanje rodbinske veze i loši komšijski odnosi.“ 6

„Od predznaka Časa sudnjeg je razvrat, bestidnost, kidanje rodbinske veze, uzimanje izdajicom povjerljivog, i  davanje povjerenja izdajici.“ 7

16. Samo će bogati iskorištavati resurse i dobiti

„Kada moj ummet bude činio petnaest stvari onda će ga zadesiti nedaće. Pa bi rečeno: A koje su to stvari, o Allahov Poslaniče? Reče: Kada dobit bude kružila (kada se zarada bude dijelila samo među bogatim, i isto tako među onima što imaju upravu i vlast), i kada emanet bude bio trofejom, i zekat nametom, i bude se čovjek pokoravao svojoj ženi, a ne slušao svoju majku, i bude činio dobročinstvo prijatelju, a prema svom ocu bude prost i grub, i kada se budu podizali glasovi u džamijama, i bude vođa među ljudima najneugledniji od njih, a najplemenitiji među njima u stanju da se boje njegovog zla, i bude se (mnogo) pio alkohol, oblačila svila, i koristile pjevaljke i muzički instrumenti, i kada bude kraj ovog ummeta proklinjao njegov početak – tada očekujete crveni vjetar, ili utjerivanje u zemlju, ili izobličenje (lika).“ 8

„Sigurno ćete poslije mene vidjeti preferiranje  (nekih ljudi) i stvari koje ćete osuđivati.“  9

El-Eseretu je izdvajanje (nekih ljudi) u udjelu od dunjalučkih dobara na način da ih predvodnik muslimana dijeli među svojim bližnjim i poznanicima.

17. Gradnja visokih džamija, njihovo ukrašavanje i hvaljenje time

„Neće nastupiti Čas sudnji sve dok se ljudi ne budu međusobno nadmetali u ljepoti džamija.“ 10

„Nije mi naređeno da džamije gradim visoko.“ Rekao je Ibn Abbas: „Sigurno ćete ih (džamije/mesdžide)  ukrašavati kao što su ih ukrašavali Jevreji i kršćani.“ 11

Tešjid je zidanje i dizanje (građevine) preko potrebe.

„Doći će mom ummetu vrijeme kada će se ponositi i hvaliti s džamijama, a onda će ih malo i slabo održavati.“ 12