Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

 28. Mnoštvo kiše a rijetkost roda – bilja.

„Nije suša da vam ne pada kiša, nego je suša da vam pada kiša i da ste joj izloženi, ali da zemlja ne rađa ništa.“ 1

Izraz es-sennetu u hadisu je suhoća i neplodnost.

„Neće nastupiti Čas sudnji sve dok nebo ne bude spuštalo ogromnu kišu a zemlja ne bude rađala ništa.“ 2

 

29. Zemlja Arapa će se vratiti u plodne ravnice i rijeke.

„Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne umnoži imetak i bude ga u izobilju…i sve dok se ne vrati zemlja Arapa u plodne ravnice i rijeke.“ 3

Neki suvremeni mufesiri tumače ovaj hadis shodno onome što danas vide u Saudijskoj Arabiji, kao npr. bunari iz kojih šiklja voda i bilje koje cvjeta. Međutim, prema drugima značenje ovog hadisa je čudnije od spomenutog. Šejh Ez-Zindani je naveo govore velikana od suvremenih naučnika iz oblasti geologije koji potvrđuju da je tokom ledenog doba arapsko poluostrvo zaista bilo u zelenim ravnicama i rijekama, te da će se ovaj geološki period vratiti. I da će se tako zemlja Arapa vratiti u spomenuto stanje.

 

30. Mnoštvo žena i malobrojnost muškaraca

„Od predznaka Časa sudnjeg je da će se pojaviti neznanje, umanjiti znanje, pojaviti zinaluk, piti alkohol, smanjiti broj muškaraca i uvećati broj žena, toliko da će na pedeset žena kao njihov staratelj biti jedan muškarac “ 4

 

31. Prodavaće se položaj u vlasti ili sudski predmet za primljeno mito

„Uzvratite (dobrim) djelima na šest osobina: Vladavinu maloumnih, mnoštvo čuvara vladara5, prekidanje rodbinske veze, prodaju položaja u vlasti (u drugom hadisu: mito u vlasti), olahko držanje za ljudski život (u rivajetu: prolijevanje krvi), pokoljenje koje će uzimati učenje Kur'ana muzikom; ustupiće čovjeku mjesto (da ih predvodi u namazu), a on nije najviše upućen u propise vjere među njima, niti najučeniji od njih, neće mu ustupiti mjesto osim da im melodično uči. 6“ (ovo je ukaz na ljude koji će uzeti za predvodnike u namazu osobe zbog lijepog glasa, a ne zbog njihovog znanja). 7 8

Prodavanje sudske parnice ili drugog sudskog predmeta se odnosi na to da vladar ili sudija presudi u korist nepravednika zarad onoga što prima od mita.