Hadis

18.Pojava muzičkih instrumenata, pjevačica i konzumiranja alkohola među muslimanima

Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

18. Muslimani će piti alkohol, muškarci oblačiti svilu. Pojaviće se muzički instrumenti i pjevačice u islamskim zemljama.

 

„Biće u mom ummetu ljudi koji će dozvoljavati zinaluk, svilu, vino i muzičke instrumente.“ 1

Izraz „El-Hir“ u hadisu se odnosi na polni organ, tj. (dozvoljavaće) zinaluk.

 

„Kada moj ummet bude činio petnaest stvari onda će ga zadesiti nedaće. Pa bi rečeno: A koje su to stvari, o Allahov Poslaniče? Reče: Kada dobit bude kružila (kada se zarada bude dijelila samo među bogatim, i isto tako među onima što imaju upravu i vlast), i kada emanet bude bio trofejom, i zekat nametom, i bude se čovjek pokoravao svojoj ženi, a ne slušao svoju majku, i bude činio dobročinstvo prijatelju, a prema svom ocu bude prost i grub, i kada se budu podizali glasovi u džamijama, i bude vođa među ljudima najneugledniji od njih, a najplemenitiji među njima u stanju da se boje njegovog zla, i bude se (mnogo) pio alkohol, oblačila svila, i koristile pjevaljke i muzički instrumenti, i kada bude kraj ovog ummeta proklinjao njegov početak – tada očekujete crveni vjetar, ili utjerivanje u zemlju, ili izobličenje (lika).“ 2

 

„Sigurno će neki ljudi od mog ummeta piti alkohol i nazivati ga drugim imenima.“  3

 

„Sigurno će neki ljudi od mog ummeta piti alkohol i nazivati ga drugim imenima, nad njihovim glavama muziciraće instrumenti i pjevaljke.“  4

 

„Zaista je od predznaka Časa sudnjeg da se uzdigne znanje, učvrsti neznanje, pije alkohol  i javno čini blud.“ 5

„Kada moj ummet bude dozvoljavao pet stvari desiće im se uništenje: Kada se pojavi međusobno proklinjanje, budu ispijala alkoholna pića, oblačila svila, koristile pjevaljke, i budu muškarci zadovoljavali sa muškarcima a žene sa ženama.“ 6

„Pred Čas sudnji će se pojaviti (obimno) zinaluk, kamata i pijenje alkohola.“ 7

„Od predznaka Časa sudnjeg je da će se pojaviti neznanje, umanjiti znanje, pojaviti zinaluk, piti alkohol, smanjiti broj muškaraca i uvećati broj žena, toliko da će na pedeset žena biti jedan staratelj  muškarac.“ 8