Hadis

4 i 5.Okupacija muslimanskih zemalja i savez naroda protiv muslimanskog ummeta

Ovo je . dio od 21 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

4. Okupacija Iraka i drugih muslimanskih zemalja od strane nemuslimana

„Gotovo  je došlo vrijeme da stanovnici Iraka neće ubirati mjeru (žitarica) niti dirhem. Rekosmo: „Odakle to?“ Reče: „od strane nearapa, zabranjivaće im to.“ Zatim reče: „Gotovo  je došlo vrijeme da stanovnici Šama neće ubirati dinar niti mjeru (žitarica).“ Rekosmo: „Od strane koga?“ Reče: „Od strane Rimljana.““ 1

 

„Biće zabranjen Iraku njezin dirhem i mjera (žitarica). Biće zabranjen Šamu njezina mjera (žitarica) i dinar njezin. Biće zabranjen Misru njezina mjera (žitarica) i dinar njezin.“ 2

5. Savez drugih naroda protiv muslimanskog ummeta

Gotovo da je došlo vrijeme da se narodi okupe oko vas,  – u jednom rivajetu se dodaje: sa svih strana, – kao što se gladne izjelice okupe oko sofre. Pa reče neko: Je li to zbog naše malobrojnosti toga dana? Reče: Naprotiv, vi ćete toga dana biti mnogobrojni, međutim, bićete pjena poput pjene koju nosi potok; Allah će iz prsa vašeg neprijatelja zasigurno istrgnuti strahopoštovanje prema vama, a  ubaciće u vaša srca el-vehn. Pa neko reče o Allahov Poslaniče : Šta je el-vehn? Odgovori: Ljubav prema dunjaluku i preziranje smrti.“ 3

“O skupino muhadžira! Pet je stvari kojima ćete biti iskušavani, a utječem se Allahu da ih ne doživite: Neće se nikada među ljudima pojaviti razvrat dotle da će se javno ispoljavati, a da se među njima neće proširiti zaraze  (išaret na epidemije koje će povećati broj smrtnosti) i bolesti koje nisu bile poznate njihovim prethodnim generacijama; neće ljudi početi zakidati i varati pri vaganju i mjerenju a da ih neće zadesiti  suša, oskudica i nepravda njihovih vladara; neće ljudi prekinuti davati zekat na svoj imetak a da im neće biti uskraćena kiša s neba, a da nije stoke ne bi nikako ni padala; i neće ljudi prekršiti ugovor sa Allahom i Njegovim Poslanikom a da Allah neće dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im oteti nešto od onoga što je bilo u njihovom posjedu, i kada god njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj Knjizi i ne budu odabirali samo ono što je Allah objavio, Allah će dati da među njih bude ubačen razdor i međusobna žestina.” 4

 

 

 

Askelan i Gazza: najbolje bdijenje na Allahovom putu >>