Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

35. Pojava Kur'anijjuna1, i odbacivanje vjerovjesničkih hadisa

 

„ A zar ne, meni je dat Kur'an i nešto slično njemu uz njeg. A još malo pa će sit čovjek sa svoje sećije govoriti: „Na vama je da se držite (samo) ovog Kur'ana, pa što u njemu nađete da je halal, smatrajte to halalom, a što nađete da je haram, smatrajte to haramom.“ A  zaista je ono što  Allahov Poslanik odredi haramom kao ono što Allah zabrani.“ 2

 

„Gotovo da je došlo da će čovjek oslonjen na svom ležaju, kada mu se bude kazivao neki moj govor/hadis, reći: „Između nas i vas je Allahova knjiga, što u njoj nađemo od halala, smatramo halalom, a što u njoj nađemo od harama smatramo haramom.“ A zar ne, zaista ono što Allahov Poslanik zabrani je kao i ono što Allah zabrani.” 3