Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

33. Pojava širka u islamskom ummetu

 

„Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne pripoje neka plemena od mog ummeta mušricima, i sve dok neka plemena od mog ummeta ne budu obožavala kipove.“ 1

34. Pozdravljanje će biti samo po poznanstvu, među ljudima će vladati ignorisanje

 

„Od predznaka Sudnjeg dana je da pozdravljanje bude samo po poznanstvu“  2

 

„Pred Čas sudnji će biti posebno isporučivanje (robe), i raširenost trgovine toliko da će žena pomagati svome mužu u trgovini, i kidanje rodbinskih veza, i mnogo lažnih svjedočenja a prikrivanje istinitog svjedočenja, te pojava (brojnog) pisanog stvaralaštva.“ 3

 

„Od predznaka Časa sudnjeg je da će čovjek nazivati selam drugome – selamiće ga samo radi poznanstva.“ 4

 

„Upitan je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem o Času sudnjem pa je rekao: „Znanje o njemu je kod Gospodara moga, neće ga otkriti u njegovom vremenu osim On. Ali, obavijestiću te o njegovim predznacima i šta će biti prije toga. Zaista će pred Sudnji dan biti smutnja i herdž. Rekoše:  „O Allahov Poslaniče, znamo šta je smutnja, ali šta je herdž?“ Odgovori: „Na abesinskom jeziku to je ubistvo.“ Reče: „I biće među ljude ubačeno ignorisanje, pa gotovo da niko neće poznavati drugoga.““ El-Hejsemi kaže da su prenosioci hadisa vjerodostojni.