Hadis

33,34. Pojaviće se širk, pozdravljanje će biti samo radi poznanstva

Ovo je 17. dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

33. Pojava širka u islamskom ummetu

 

„Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne pripoje neka plemena od mog ummeta mušricima, i sve dok neka plemena od mog ummeta ne budu obožavala kipove.“ 9

34. Pozdravljanje će biti samo po poznanstvu, među ljudima će vladati ignorisanje

 

„Od predznaka Sudnjeg dana je da pozdravljanje bude samo po poznanstvu“  10

 

„Pred Čas sudnji će biti posebno isporučivanje (robe), i raširenost trgovine toliko da će žena pomagati svome mužu u trgovini, i kidanje rodbinskih veza, i mnogo lažnih svjedočenja a prikrivanje istinitog svjedočenja, te pojava (brojnog) pisanog stvaralaštva.“ 11

 

„Od predznaka Časa sudnjeg je da će čovjek nazivati selam drugome – selamiće ga samo radi poznanstva.“ 12

 

„Upitan je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem o Času sudnjem pa je rekao: „Znanje o njemu je kod Gospodara moga, neće ga otkriti u njegovom vremenu osim On. Ali, obavijestiću te o njegovim predznacima i šta će biti prije toga. Zaista će pred Sudnji dan biti smutnja i herdž. Rekoše:  „O Allahov Poslaniče, znamo šta je smutnja, ali šta je herdž?“ Odgovori: „Na abesinskom jeziku to je ubistvo.“ Reče: „I biće među ljude ubačeno ignorisanje, pa gotovo da niko neće poznavati drugoga.““ El-Hejsemi kaže da su prenosioci hadisa vjerodostojni.

 

<< 32. Neki ljudi će sakupljati imetak putem svojih jezika 35. Pojava ljudi koji će odbacivati hadise i sunnet >>