Hadis

19-21.Rasprostranjenost kamate i haram imetka, približavanje tržišta, mnoštvo trgovine i pisanog stvaralaštva

Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

19. Rasprostranjenost kamate i haram imetka

 

„Sigurno će doći ljudima vrijeme kada čovjek neće obraćati pažnju odakle je uzeo imetak, da li od halala ili od harama.“ 1

„Pred Čas sudnji pojaviće se kamata i blud i pijenje alkohola.“ 2

„Doći će ljudima vrijeme kada neće ostati niko od njih a da nije jeo kamatu, a ako je nije jeo onda ga je zadesila prašina njezina.“ 3

20. Mnoštvo imetka, približavanje tržišta i rasprostranjenost trgovine.

 

„Od predznaka Časa sudnjeg je da se proširi i poveća imetak, i da se raširi trgovina….“ 4

„Pred Čas sudnji će biti posebno isporučivanje (robe), i raširenost trgovine toliko da će žena pomagati svome mužu u trgovini, i kidanje rodbinskih veza, i mnogo lažnih svjedočenja a prikrivanje istinitog svjedočenja, te pojava pisanja5.“ 6

„Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne pojavi smutnja, poveća laž i približe tržišta…“ 7

 

„Neće nastupiti Sudnji čas sve dok se ne uzdigne znanje, umnogostruče zemljotresi, približi vrijeme8, pojave smutnje i umnoži herdž – a to je ubistvo, ubistvo – i dok se ne poveća među vama imetak i bude ga u izobilju.“  9

„Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne poveća imetak i bude ga u izobilju… i dok se ne vrati zemlja Arapa u (plodne) ravnice i rijeke.“ 10

 

21. Rasprostranjenost pisanja 11

 

„Pred Čas sudnji će biti posebno isporučivanje (robe), i raširenost trgovine toliko da će žena pomagati svome mužu u trgovini, i kidanje rodbinskih veza, i mnogo lažnih svjedočenja a prikrivanje istinitog svjedočenja, te pojava pisanja.“ 12