Hadis

13 i 14. Slijeđenje nevjerničkih običaja i dodijeljivanje funkcija nesposobnim

Ovo je . dio od 21 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

13. Slijeđenje i slijepo oponašanje Zapada od strane muslimana

 

„Sigurno ćete slijediti običaje onih prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat,  dotle da kad bi oni ušli u gušterovu rupu, i vi bi ušli u nju. Rekoše: O Allahov Poslaniče, jesu li to Židovi i kršćani? Reče: A ko drugi!?“ 1

 

„Sigurno ćete krenuti putevima onih što su bili prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, hvat po hvat, toliko da kad bi neko od njih ušao u rupu guštera, i vi bi ušli; toliko da kad bi neko od njih polno općio sa svojom majkom, i vi bi to učinili.“ 2

14. Odgovorne funkcije će se dodijeliti onima koji to ne zaslužuju

 

„Kada se upropasti i izgubi emanet, očekuj Čas sudnji! Reče: A kako će biti njegovo gubljenje? Reče: Kada se odgovorne funkcije ustupe onima koji nisu za to, – tada očekuj Čas sudnji!“ 3

 

„Kada moj ummet bude činio petnaest stvari onda će ga zadesiti nedaće. Pa bi rečeno: A koje su to stvari, o Allahov Poslaniče? Reče: Kada dobit bude kružila (kada se zarada bude dijelila samo među bogatim, i isto tako među onima što imaju upravu i vlast), i kada emanet bude bio trofejom, i zekat nametom, i bude se čovjek pokoravao svojoj ženi, a ne slušao svoju majku, i bude činio dobročinstvo prijatelju, a prema svom ocu bude prost i grub, i kada se budu podizali glasovi u džamijama, i bude vođa među ljudima najneugledniji od njih, a najplemenitiji među njima u stanju da se boje njegovog zla, i bude se (mnogo) pio alkohol, oblačila svila, i koristile pjevaljke i muzički instrumenti, i kada bude kraj ovog ummeta proklinjao njegov početak – tada očekujete crveni vjetar, ili utjerivanje u zemlju, ili izobličenje (lika).“ 4

 

„Doći će ljudima vrijeme kada će im namjesnici biti maloumnici koji će davati prednost zlim ljudima, a pokazivat se sa najboljim od njih, i odgađaće namaz u njegovom vremenu. Ko to od vas doživi, neka im nikako ne bude pomoćnik (na funkciji) niti čuvar i zaštitnik, niti ubirač (zakata ili poreza), niti magaciner.“5

 

„Uzvratite (dobrim) djelima na šest osobina: Vladavinu maloumnih, mnoštvo čuvara vladara6, prekidanje rodbinske veze, prodaju položaja u vlasti (u drugom hadisu: mito u vlasti), olahko držanje za ljudski život (u rivajetu: prolijevanje krvi), pokoljenje koje će uzimati učenje Kur'ana muzikom; ustupiće čovjeku mjesto (da ih predvodi u namazu), a on nije najviše upućen u propise vjere među njima, niti najučeniji od njih, neće mu ustupiti mjesto osim da im melodično uči. 7“ (ovo je ukaz na ljude koji će uzeti za predvodnike u namazu ljude zbog lijepog glasa, a ne zbog njihovog znanja). 8  9

Askelan i Gazza: najbolje bdijenje na Allahovom putu >>