Ebu Enes Sejjid ibn Redžeb

Prva kazna u vezi izostajanja sa sabah namaza jeste

Da takav svojim djelom podilazi pod munafike

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:
„Nema težeg namaza za munafike od sabahskog i jacijskog namaza, a da znaju šta je u njima došli bi makar puzajući. Zaista pomislim da naredim namaz, i da se on uspostavi, a zatim naredim nekom da predvodi ljude, a da se ja uputim sa ljudima koji sa sobom nose naramak drva ka onim ljudima koji ne prisustvuju namazu, pa da zapalim njihove kuće vatrom.“ 1

Hadis upućuje na to da onaj koji propušta sabah namaz sliči licemjerima.

Rekao je hafiz Ibn Hadžer rahimehullah: „Ovo ukazuje na to da je svaki namaz težak munaficima, a od toga su i riječi Uzvišenog (u prijevodu): “…ne pristupaju namazu osim lijeno…”

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ٥٤

54 A prilozi njihovi neće biti primljeni zato što u Allaha i u Njegova Poslanika ne vjeruju, što s predanošću molitve ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju.

Et-Tewbe, 54

Uistinu su sabah i jacija namaz za munafike teži namazi od svih ostalih, a to zbog snage nagona koji vuče ka tome da se ovi namazi ostave; jer je jacija vrijeme smirenosti i odmora, a sabah vrijeme slatkog sna. Neki su rekli: Svojstvo vjernika da su uspjeli je zapravo sa stanovišta šta se nadovezuje na ova dva namaza od vrijednosti kada se izvrše davajući im nj.pravo, a što nije slučaj sa licemjerima.“ 2

Rekao je Ibn Omer radijellahu 'anhuma: „Mi bismo imali ružno mišljenje o onome koga izgubimo na jaciji i sabah namazu.“ 3

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>