Šesta posljedica/kazna

Prenosi se od Semure ibn Džunduba El-Fezarija radijellahu 'anhu da je rekao:
„Od onoga što je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem govorio svojim ashabima je: ‘Da li je neko od vas nešto usnio?’ Reče (Semure): ‘Pa bi mu neko ispričao što Allah htjedne da ispriča.’
Reče (Semure): ‘Zaista nam je on sallallahu 'alejhi ve sellem jednog jutra rekao: „Uistinu su mi sinoć došla dvojica ljudi i povela me. Rekoše: ‘Pođi!’, pa sam pošao sa njima dvojicom, i došli smo do nekog čovjeka koji je ležao, a drugi je stajao iznad njega sa kamenom – kad on poleti s tim kamenom na njegovu glavu i njime mu smrska glavu. Potom se kamen otkotrlja tamo-amo, a ovaj ga pratiše pa ga uze, i ne vrati se njemu (koji je ležao) dok mu glava ne zacijeli kao što je bila, a zatim mu se vrati pa učini isto što je učinio prvi put.“ Reče (Poslanik): ‘Rekoh: Subhanallah, ko su ova dvojica?’ Reče: ‘Njih dvojica mi kazaše: ‘Pođi pođi.'…
Reče (Poslanik): ‘Rekoh im: Zaista sam vidio ove noći čudo, pa šta je ovo što sam vidio?’ Reče: ‘Njih dvojica mi rekoše: Što se nas tiče obavjestićemo te : Prvi čovjek kojem si došao, kojem se kamenom smrska njegova glava – pa to je čovjek koji uzme Kur'an pa ga odbaci, i prespava propisani namaz.'…“1

Rekao je Ibn Hadžer rahimehullah 2:

„ Značenje Poslanikovih sallallahu 'alejhi ve sellem riječi: ‘Stijenom na njegovu glavu pa je smrska …’ tj. zgniječi je i smrska; Eš-Šedh – zgnječenje, smrskanje je da se slomi nešto šuplje. Zatim je rekao: Rekao je Ibnu-l-‘Arebi rahimehullah : ‘Kazna je učinjena na glavi ove spavalice do isteka namaza, jer je glava mjesto gdje se odvija funkcija spavanja.'“