San s početka noći

Zaista je od važnih uzroka ustajanja na sabah rano spavanje, kako bi tijelo uzelo svoj potrebu za odmorom.
Uistinu je tvoje tijelo tvoje prevozno sredstvo čija je svrha da te dovede na ahiret, stoga pripazi na njegovo pravo za odmorom, kako te ne bi skrenulo od cilja radi kojeg si stvoren.

Ovaj uzrok je relevantan zbog hadisa Ebu Džuhejfa radijellahu 'anhu koji kaže: „Pobratimio je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem Selmana i Ebu Derda’ radijellahu 'anhuma . pa je Selman posjetio Ebu Derda'a radijellahu 'anhuma i ugledao Ummu Derdaa radijellahu 'anha u iznošenoj odjeći, pa reče: ‘Šta je s tobom pa si tako otrcane odjeće ‘ Reče: ‘Tvoj brat Ebu Derda uistinu nema potrebu za dunjalukom.’ – Reče (prenosioc) – Potom je došao Ebu Derda’ radijellahu 'anhu pa primače hranu (Selmanu) i reče: ‘Jedi, ja sam postač.’ Odgovori: ‘Neću jesti dok i ti ne budeš jeo.’ – Reče (prenosioc) – Pa je ovaj počeo jesti. Zatim kada je nastupila noć, Ebu Derda’ radijellahu 'anhu je otišao da klanja, pa mu Selman radijellahu 'anhu reče: ‘Spavaj.’ On je zaspao, a zatim opet otišao da klanja, pa mu Selman reče: ‘Spavaj.’ Onda je zaspao, pa kada nastupi sabah, Selman mu kaza: ‘Ustani sad.’ Pa ustadoše i klanjaše, a onda Selman reče: ‘Zaista tvoja duša ima pravo kod tebe, tvoj Gospodar ima pravo kod tebe, tvoj gost ima pravo kod tebe, i tvoja porodica ima pravo kod tebe, pa dadni svakome njegovo pravo. Potom otiđoše kod Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem i spomenuše sve ovo, pa Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Istinu je rekao Selman.’1

Takođe je od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem došlo u hadisu da je podsticao na spavanje poslije jacije. Prenosi se od Ebu Berzeta radijellahu 'anhu da je „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem prezirao spavanje prije jacije i priču (sijelo) nakon jacije.“ 2 Iz ovog hadisa se zaključuje pohvalnost spavanja odmah nakom jacije namaza, i da se ne upušta čak ni u dozvoljen razgovor u ovom vremenu, jer možda baš to bude uzrokom neustajanja na sabah namaz i gubitka vremena sabahskog namaza.

Takođe, da posljednje djelo čovjekovog dana bude najbolje djelo, a to je namaz. Dakle, da klanja jaciju pa spava.

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah : „Pod razgovorom (spomenutim u hadisu) se cilja na onaj koji je dozvoljen u vremenu mimo jacijskog, tj. govor čije je činjenje ili ostavljanje isto. Dočim govor koji je haram ili pokuđen u vremenu mimo jacijskog, isti je samo žešćeg harama ili pokuđenosti u jacijskom vremenu. S druge strane, govor o nekom hajru, poput ponavljanja znanja, priča o dobrim Allahovim robovima, plemenitom moralu, razgovor s gostom ili nekim koji potražuje neku potrebu, i slično tome – nema pokuđenosti u tome.“ 3

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>