Deveta kazna/posljedica

Rekao je Allah Uzvišeni:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥

4 A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, 5 molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

El-Ma'un, 4 - 5

Kaže Ibn Kesir rahimehullah 1: „Rekli su Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma i drugi: ‘tj. licemjerima koji klanjaju u javnosti a ne klanjaju u tajnosti. Zbog toga je rečeno ‘onima koji molitvu obavljaju – klanjačima’, tj. onima koji imaju pri sebi namaz i pridržavaju se toga, a zatim budu prema njemu zaboravni, ili da ga obave uopšte– kao što je rekao Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma – ili da ga obave u njemu šerijatom određeno vrijeme tako da ga prođe njegovo vrijeme potpuno – ovo su rekli Mesruk i Ebu Duha rahimehumallah . El-vejl 2 je dolina u džehennemu.

Prenosi se od Mus'aba ibn Sa'da rahimehullah da je kazao: „Rekao sam svom ocu: ‘O oče moj, da li si vidio govor Uzvišenog:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥

4 A teško onima koji, kada molitvu obavljaju, 5 molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

El-Ma'un, 4 - 5

Ko to od nas ne usehvi nešto? Ko to od nas ne razgovori svoju dušu?’ Odgovori: ‘Nije to, nego upropaštavanje namaskog vremena kroz igru sve dok promakne njegovo vrijeme.’“ 3

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah : „Rekao je Sufjan Es-Sevri rahimehullah prenoseći od Zijad ibn ‘Ijada rahimehullah : ‘Čuo sam Ebu ‘ijada da govori: ‘Vejl'je gnoj u sred džehennema. Rekao je ‘Ata ibn Jesar rahimehullah : El-Vejl je dolina u džehennemu, kada bi se planine u njega strovalile istopile bi se. El-Vejl je brdo u vatri, i rekao je: El-Vejl je propast i uništenje.'“