Četvrta kazna/posljedica izostajanja sa sabah namaza.

Prenosi se od Džundub ibn ‘Abdullaha radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:

من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة اللَّه فلا يطلبنكم اللَّه من ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم
Ko klanja sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti, pa neka vas Allah ne traži radi nečega u pogledu Njegove zaštite 1 – jer koga On bude tražio radi nečega u vezi Njegove zaštite, doseći će ga, a zatim će ga licem njegovim baciti u vatru džehenemsku.“ 2

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah 3: “Riječ الذمة Ez-zimme označava garanciju; neki su rekli: zaštitu.“

Hadis ukazuje da je onaj ko klanja sabah u Allahovoj zaštiti, čuvanju i garanciji. Razumije se suprotno ovome, da onaj ko ne klanja sabah nema zaštite niti garancije od Allaha, pa ga On prepusti Svojim stvorenjima – ovaj ga možda ponizi, onaj se lahkomisleno prema njemu ponese, treći učini tako i tako, itd.

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>