Dova Allahu i pribjegavanje Njemu

Znaj da su sve stvari u Allahovoj ruci, i da su srca između Njegovih prstiju; koga hoće da odvede na stranputicu, učini to, a koga hoće da uputi, izvede ga na uputu. Ako želiš da zadobiješ nešto od stvari ovoga života, ili od stvari onoga svijeta – pa na tebi je da pribjegneš Vlasniku svih stvari, Onome ko svime upravlja. Upravo je zbog toga najčešća dova koju je učio Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem bila:

َاللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتِك

O Allahu, Ti koji upravljaš srcima, usmjeri naša srca ka pokornosti Tebi. 1

U drugom rivajetu:

َيَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك

O Ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na Tvojoj vjeri. 2

Pa kada je Vjerovesnik sallallahu 'alejhi ve sellem, koji je bio bezgriješan, tražio ovo od svoga Gospodara, šta je onda slučaj sa nekim mimo njega(?!), ili sa nekim poput nas u ovome vremenu?! Obaveza je na robu da pribjegava svome Gospodaru tražeći da ga učvrsti na pokornosti i usmjeri ka tome.

Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je takođe učio i ovu dovu:

اللَّهُمَّ إٍنٍّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

O Allahu, ja te molim za uputu, bogobojaznost, čednost i neovisnost (od ljudi). 3

Uputa je usmjerenje na dobro i uspjeh na tome, odnosno suprotno zabludi koja je oholost i udaljenost od razboritosti i pravog puta.

Bogobojaznost je pridržavanje stanja činjenja onoga što je Allah naredio i izbjegavanja svega što je zabranio.

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>