Ostavljanje grijeha tokom dana

Znaj – Allah ti se smilovao – da ne siđe nijedan belaj osim usljed grijeha, i ne uzdigne se osim zbog pokajanja. Pa koja je kušnja poput ove da te Allah udalji od pokornosti Njemu i stajanja pred Njim (na sabahu). Dunjalučki vladari kada se rasrde na nekoga zabrane mu ulazak kod njih, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Znaj da je Allah spriječio od muslimana pomoć na dan Uhuda zbog grijeha kojeg su učinili.
Rekao je Uzvišeni:

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٥

155 One među vama koji su uzmakli na dan kad su se dvije vojske sukobile uistinu je šejtan naveo da posrnu, zbog onoga što su prije počinili. A Allah im je već oprostio jer – Allah prašta i blag je.

Alu-Imran, 155

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah 1: „tj. zbog nekih njihovih prethodnih grijeha, kao što su rekli neki od selefa, jer je od nagrade za dobro djelo da uslijedi dobro djelo nakon toga, a od posljedice ružnog djela da uslijedi loše djelo nakon njega.“

Rekao je neki čovjek Hasanu El-Basriju rahimehullah : ‘O Ebu Se'id, ja zanoćim zdrav i volim da ustanem noću, i spremim se čistoćom, pa šta mi je da ne ustanem?’ Pa reče Hasan El-Basri : ‘Zarobio te tvoj grijeh.’

Rečeno je Abdullahu ibn Mes'udu radijellahu 'anhu : ‘Šta nam je ne možemo da ustanemo noću?!’ On reče: ‘Udaljili vas vaši grijehi.’