Osma kazna/posljedica

Prenosi Džabir ibn ‘Abdullah radijellahu 'anhuma : „Bili smo kod Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem , te on pogleda u mjesec u noći uštapa pa reče: ‘Vi ćete sigurno vidjeti vašeg Gospodara kao što sada vidite ovaj Mjesec, nećete biti uskraćeni – ili neće vam se pričinjavati – gledanje u Njega. Pa ako ste u stanju da vas šta ne savlada naspram namaza prije izlaska Sunca i prije njegova zalaska, onda to učinite! Zatim je naveo ajet1: ‘Slavi hvalom svoga Gospodara prije izlaska Sunca i prije njegovog zalaska.'“ 2

Hadis upućuje da se zbog redovnog čuvanja ova dva namaza – a to su sabah i ikindija – nadati da se zadobije gledanje u Allaha, a upravo je to najveći užitak dženneta.

Kažem (tj. Sejjid ibn Redžeb): Ko bude gubio ova dva namaza, a posebno sabah namaz, nije se nadati za takvog da će gledati u Zaštitnika, Hvaljenog, Uzvišenog.

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>