Ebu Enes Sejjid ibn Redžeb

Peta kazna/posljedica izostajanja sa sabah namaza

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:

„Smjenjuju se kod vas meleki noću i meleki danju. Sastaju se na sabah i ikindiji namazu, a zatim se penju oni koji su prenoćili kod vas, i upita ih njihov Gospodar – a On najznaniji – ‘kako ste ostavili Moje robove?’ Pa oni odgovore: ‘Ostavili smo ih da klanjaju, i došli smo im a oni klanjaju.'“ 1

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah :
„Što se tiče njihovog okupljanja na sabahu i ikindiji, pa to je od blagosti i dobrote Allaha prema Njegovim robovima, vjernicima, te počast njima – da je učinio sastajanje meleka kod njih (klanjača), kao i da ih napuštaju u vremenu njihovog ibadeta kada su se sastali na pokornosti svome Gospodaru. Otuda njihovo svjedočenje (pred Allahom) biva shodno onome u što su posvjedočili od dobra.“ 2

Kažem (tj. Sejjid ibn Redžeb): „Onaj ko ne prisustvuje namazu, pa kako da mu to meleki svjedoče?!“

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>