Ebu Enes Sejjid ibn Redžeb

Druga kazna/posljedica za izostajanje sa sabah namaza

Prenosi se da je ‘Abdullah ibn Mes'ud radijellahu 'anhu rekao: „Spomenut je u prisustvu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem neki čovjek koji prespava noć sve dok ne osvane, pa je rekao: ‘To je čovjek kojem se šejtan pomokrio u njegove uši – ili je rekao – u njegovo uho.'“ 1

Rekao je En-Nevevi rahimehullah 2: „Učenjaci se razilaze u značenju hadisa. Rekao je Ibn Kutejbe rahimehullah: ‘Značenje ovoga je: ‘pokvari ga’ – kaže se ‘pomokrio se u nešto’ kada to pokvari.’ Rekli su El-Muhelleb, Et-Tahavi rahimehumallah i drugi: ‘To je metafora koja označava njegovo povođenje za šejtanom, da šejtan njime vlada, i da drži čvorove nad potiljkom njegove glave (govoreći): duga ti noć bila, te da ga je šejtan potčinio.’
Neki su rekli: ‘Značenje ovoga je: zaveo ga je, ponižava ga, i uzvisio se nad njim. Kaže se za onoga ko zavede i prevari drugog čovjeka da se ‘pomokrio u njegovo uho.’
Rekao je El-Harebi rahimehullah: „Značenje ovoga je: Nadjačao ga i potčinio.“

Rekao je El-Kadi Ijad rahimehullah: „Nije daleko da značenje ovoga bude kako stoji u vanjštini, a istaknuo je spomen ušiju jer su one osjetilo za napomenu i usredotočenje.

Kažem (tj.Sejjid ibn Redžeb): ‘Razumijevanje hadisa po nj.vanjštini je preče.’

Rekao je Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah 3: „Učenjaci se razilaze u vezi mokrenja šejtana. Neki su rekli: To je kao u stvarnosti.

Rekao je El-Kurtubi rahimehullah: „Nema smetnje da se tako (tj.po vanjštini) razumije, jer ne postoji nešto što to čini nemogućim, a potvrđeno je da šejtan jede, pije, ženi se, otuda nema smetnje da mokri.

Rečeno je: To je aluzija da označi kako šejtan začepi uši onoga ko prespava namaz, s ciljem da ne čuje spominjanje Allaha.
Takođe je rečeno: Značenje hadisa je da šejtan ispuni njegove uši raznim neosnovanim stvarima (ar. batilom), i zakloni njegov sluh od zikra.

Rečeno je: Ovo je aluzija na šejtanovo omalovažavanje njega.
Neki su kazali: ovo znači da je šejtan njime zavladao, zaveo ga, toliko da ga koristi kao zahod pripremljen za mokrenje, jer je od uobičajenih radnji osobe koja drugoga prezire da se nad njim pomokri (kada je to u stanju).“

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>