Treća kazna/posljedica

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:
„Šejtan na potiljku glave nekoga od vas, kada zaspi, sveže tri čvora, i po svakom čvoru udara (govoreći): ‘Nek’ ti je duga noć! Lezi!’ Kada se on probudi i spomene Allaha, odriješi se jedan čvor, ako i abdesti, odriješi se još jedan čvor, ako i klanja, odriješi se i treći čvor, te on osvane radišan i dobrodušan, u protivnom, osvane mrzovoljan i lijen.“ 1

Ovaj hadis ukazuje da se šejtan trudi uzastopno da demorališe vjernika od činjenja dobra, i da je neustajanje na namaz zapravo odazivanje šejtanu i manifestacija slabosti pred njim samim.

Hadis takođe upućuje da spominjanje Allaha, abdest i namaz utiču na aktivnost, širokogrudnost, odagnavaju lijenost i tromost, te odbijaju nevolju i mrzovoljnost, zato što otjeruju šejtana.

Hadis isto tako kazuje šta je kazna za onoga ko izostavlja sabah namaz usljed spavanja, a to su šejtanski čvori na potiljku glave, pa osvane mrzovoljan, tj. teškog duha, stanja mrzovolje, lijen i trom, te ne može da uradi bilo šta osim sa teškoćom.

Rekao je Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah:
„Kaže Ibn ‘Abdulberr rahimehullah: ‘Ovo je pokuda za osobu koja ne ustane svoj namaz, i protraći priliku za njega. S druge strane, onaj ko ima običaj da ustaje na propisani namaz, ili na dobrovoljni namaz u noći, pa ga ophrvaju njegove oči i zaspi, za takvoga je potvrđeno da mu Allah piše nagradu namaza, i da mu je sadaka kada je prespavao namaz.'“ 2

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>