Spominjanje Allaha, naročito pred spavanje

Znaj – Allah ti se smilovao – da spominjanje Allaha ima brojne koristi, od čega je i živo srce. Nosioc živog srca je uspješan u pokornosti svome Gospodaru, pa makar u toj pokornosti bilo teškoće.

Zbog toga je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem kazao: „Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji ne spominje je poput primjera živog i mrtvog.“ 1

Od koristi zikra jeste tjelesna snaga. Naime, uzrok neustajanja na sabah namaz je tjelesni umor tokom dana, pa kada spominješ Allaha pred spavanje putem propisanog zikra (koji ćemo spomenuti), Allah će ti dati potrebnu snagu u tvome tijelu.

Prenosi se da se Fatima radijellahu 'anha , kći Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , požalila njemu na umor u održavanju kuće i usluživanju muža zatraživši od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem slugu, pa njoj i Aliji radijellahu 'anhuma Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: „Hoćete li da vas podučim boljem od onoga što ste tražili? Kada odete na počinak da kažete ‘Allahu ekber’ trideset i četiri puta, ‘subhanallah’ trideset i tri puta, i ‘elhamdulillahi’ trideset i tri puta. To vam je boje od sluge.“ 2

Rekao je Ibn Hadžer rahimehullah : „Onaj koji se strogo pridržava zikra – spominjanja Allaha biva obdaren snagom koja je veća od snage koju bipotrošio za njega sluga, ili mu se stvari olakšaju.“ 3

Kaže Ibn Kajimm rahimehullah : „ Jednom prilikom je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah došao na sabah namaz, zatim je sjedio spominjući Allaha sve do blizu polovine dana, a onda se okrenuo prema meni i rekao: ‘Ovo je moj jutarnji izlet, kada ne bi objedovao ovaj ručak pala bi mi snaga.“ 4