Aktuelno

Izjava džemata Gornji Rahić

Uvažavajuči  Islamsku zajednicu kao krovnu vjersku instituciju muslimana odazvali smo se pozivu i pristupili razgovorima. Ne osporavamo  ustav Islamske zajednice niti instrukcije Vijeća muftija, ali imamo primjedbe na protokol  jer je isti fiksan i zatvoren za naše prijedloge i sugestije, ne nudi širinu za međusobni dogovor, već  daje na usvajanje ili odbijanje programiranu opciju samo jedne strane.

U vezi s tim ističemo da smo voljni potpisati protokol koji će uvažiti i naše zahtjeve i prijedloge onako kako se zajednički dogovorimo.

Želimo istaći da u našem dosadašnjem radu, te  u odnosu prema Islamskoj zajednici i bošnjačkom narodu  nije bilo  štetnog  djelovanja našeg džemata na ovim prostorima. Shodno tome, ne vidimo radi čega smo zaslužili da nas se ignoriše i ugasi, i ponovo rizikuje naša sigurnost u drugim džematima koji  nas ne razumiju i ne shvataju u našem opredjeljenju i  vjerskim ubjeđenjima i principima.

Svakodnevno u namazima u našem džematu klanja od 15-20 klanjača, a što je velika cifra u odnosu na mnoge džamije koje nas okružuju,  i što jasno ukazuje na našu privrženost  vjeri  i radu za Islam.

Naš sedmični program aktivnosti  u džematu pored namaza i džume su : halka Kur'ana poslje sabah namaza, dva predavanja u toku sedmice, halka Kur'ana za žene, mektepska nastava i teravija namaz po ta'dili-l-erkanu, a što nemaju mnoge džamije u BiH.

Potpisivanjem  protokola u postojećem sadržaju koji eksplicitno zahtjeva  gašenje našeg mesdžida izgubili bi većinu nabrojanih aktivnosti, kao  i sigurnost  ako bi ove aktivnosti pokušali prenijeti u susjedne nam džamije.

Naš Gospodar u Kur'anu kaže: „I svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte“.

Ako ostavimo sve ove ibadete formom i suštinom kako to obavljamo u našim mesdžidu, a nemamo i ne možemo to ostvariti izvan našeg mesdžida,  onda bi bili oni koji su  pustili Allahovo uže, tj. Kur'an i sunnet, a Allah nas je zbog toga stvorio i to je suština vjerničkog života.

A kad je u pitanju drugi dio Kur'anskog ajeta: „… i nikako se ne razjedinjujte“ –  naš stav je jasan, a to je da smo spremni se uključiti u strukture IZ-e kao džemat, sa svojim članovima, infrastukturom, vjersko osposobljenim  kadrom, a na principima Kur'ana i Sunneta.