Aktuelno

Izjava džemata Delići – Lukavac

Grupa građana muslimana džemata Delići1

Lukavac, 14.3.2016.godine

Sve što sadrži ova izjava  prezentirano je tokom sastanka u vidu prijedloga i primjedbi od strane grupe građana muslimana iz džemata Delići.

  1. Nismo imali primjedbe na instrukcije donešene od strane Vijeća muftija koje su nam prezentirane na sastanku.
  2. Iako u sporu muslimana obje strane nastupaju sa jednakih pozicijaipak smo radi jedinstva muslimana i uvažavanja IZ kao islamske vjerske institucije u BiH spremni napraviti ustupke. U tu svrhu smo predlagali ulazak džemata Delići u sastav IZ, i da se sve aktivnosti u tom džematu obavljaju shodno saglasnosti IZ. Za funkcionisanje džemata posjedujemo vlastiti kvalificiran kadar, a može se angažovati i stručan kadar IZ po međusobnom dogovoru, kao i da mogu imami drugih džemata IZ predvoditi određene vjerske obrede u džematu Delići.
  3. Nudili smo i da se naš vlastiti stručan kadar uključi u rad Islamske zajednice i van dotičnog džemata, poput organiziranja islamskih predavanja, tribina, kurseva arapskog i engleskog jezika, informatike i sl.
  4. Istakli smo i našu spremnost za prijelazno rješenje, a koje se odnosi na to da džemat u Delićima nastavi funkcionisati izvjesno vrijeme u okviru IZ (što podrazumjeva i nadzor IZ), uz istovremeni naš angažman u džamijama u edukativne svrhe – kako bi se povratilo narušeno povjerenje – te nastavak aktivnosti na obezbjeđenju uslova za rad džemata u Delićima. Ovaj prijedlog podrazumjeva da, ako se ne mogu obezbjediti svi uslovi za rad džemata po dogovorenim zahtjevima sa Islamskom zajednicom, kao npr.uvakufljenje objekta, da se pristupi gašenju istog.
  5. Imamo primjedbu na protokol jer je isti jednostran i ne dozvoljava izmjene, niti nudi širinu u rješavanju razlika i sporova na temelju Kur'ana i sunneta, kako je to naglašeno u zaključku šeste redovne sjednice Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH od 25.2.2016.godine.
  6. Spomenuti protokol navodi u tački 10.: „Druge specifičnosti koje se dogovore.“. Međutim, pored naših konstruktivnih, gore navedenih, prijedloga i minimalnih zahtjeva, ništa nije prihvaćeno u sadržaj protokola.

Zaključak:

S obzirom da su predstavnici Islamske zajednice konstatirali da grupa građana džemata Delići ne potpisuju protokol u njegovom postojećem sadržaju, predlažemo da se ovdje navedeni prijedlozi ponovo razmotre od strane Islamske zajednice i  sačini novi protokol koji bi uvažio naše minimalne zahtjeve, a koji bi obostrano potpisali.

Ponovo naglašavamo da smo zainteresovani za ulazak u strukture Islamske zajednice BiH, nastavak dijaloga i međusobnu saradnju kao put do povratka međusobnog povjerenja.

Tražimo da se ovaj izjava prihvati kao sastavni dio zapisnika(br:06-10-109-1/16)od 12.3.2016.g.

 

Lukavac, 14.3.2016.godine