Aktuelno

Saopštenje nezavisnog džemata Dubnica upućeno tuzlanskom muftijstvu

Džemat Dubnica:

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah poziva sve vjernike pa kaže: ˝ Svi se čvrsto Allahova užeta držite I nikako se ne razjedinjujte! … ˝ (Ali Imran, 103)

˝ Potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu I neprijateljstvu; Allaha se bojte, On je taj koji žestoko kažnjava! ˝ (El Maida, 2)

Mi, džemat Dubnica smo za saradnju sa IZ-om, i drago nam je što je inicijativa došla od strane Huseina ef. Kavazovića. Nadamo se da će doći do sastanka sa njim lično, i da ćemo još detaljnije razgovarati, te da će se,   sa Allahovom dozvolom, preći preko razmirica koje su postojale na terenu, i usagasiti oko spornih pitanja na principima Kur´ana I Sunneta, a uvažavajući mezhepske razlike, jer sva četiri mezheba su od Ehlu-Sunneta vel-Džem’ata.

Ovim pismom želimo još da izrazimo našu osudu svih prijetnji bošnjačkom narodu koje dolaze od svakojakih zabludjelih sekti, a koje  su daleko od puta Muhammeda, sallAllahu ‘alejhi ve sellem. Jasno se odričemo od takvih I ne želimo da nas bilo ko povezuje sa njima, jer su isti upućivali prijetnje i nama, I kvalificirali nas da smo nevjernici.

Mi smo obavijestili tuzlanskog muftiju ef. Fazlovića preko imama Ahmeda hfz. Huskanovića o nama bitnim stvarima na terenu Kalesije, pa ovo pismo šaljemo direktno u muftijstvo na ruke tuzlanskom muftiji.

Allaha molimo da nas ujedini na Islamu i bogobojaznosti.