AktuelnoRazno

Izjava nezavisnog džemata u G.Rahiću dostavljena Medžlisu IZ Brčko

Na našu adresu je stigla Izjava džemata mesdžida Selam u G.Rahiću upućena Medžlisu IZ Brčko, pa je u cjelosti objavljujemo.

Mesdžid Selam Gornji Rahić:

Esselamualejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu braćo u islamu.

Zahvaljujemo Allahu  što je dao da dođe do komunikacije između nas, a to je nasušna potreba u vaktu u kojem se nalazimo. Allah nam je svjedok da smo iskreni u onome što izjavljujemo,  i nadamo se u iskrenost IZ u rješavanju novonastale situacije, a koja je rezultat nekomunikacije, nezainteresovanosti i pasivnosti u  rješavanju problema među muslimanima.

Zabrinuti smo što je do ove komunikacije došlo uticajem interesa vanjskog faktora.

Na Allaha se oslanjamo i On je najbolji zaštitnik.

Kao što kaže Uzvišeni u Svojoj Knjizi: „ Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas.Allah zna, a vi ne znate.“  (2:216)

Osjećamo se dužnim da pojasnimo zašto je došlo do izgradnje  ove Allahove kuće  u kojoj Njemu Uzvišenom ibadet činimo.

Naime,mnoga naša braća su doživljavala neugodnosti, neprijatnosti, prijetnje, fizička maltretiranja u nekim džamijama. Dešavali su se i slučajevi  da su pisane prijave u policijskoj stanici protiv nas,tj. radi upražnjavanja sunneta Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  za koje imamo dokaze i u hanefijskom mezhebu. Insistirali smo  kod  mjesnih imama na rješavanju problema unutar Islamske Zajednice, nažalost pojedini imami su ignorisali naše prijedloge  i hijerarhiju  IZ.  Tako su ovi slučajevi nažalost i na sramotu tih imama završavali u policiji.

Uvidjevši  postupke pojedinaca u džematima, pasivnost drugih, šutnju imama pa čak i  dizanje tenzija od strane nekih imama, – da nas sve to  uvlači u dublje probleme sa našom braćom muslimanima, zaključili smo da nam je obaveza sačuvati sebe od drugih a i druge od sebe. Savjetovali smo se i usaglasili da pravimo mesdžid gdje ćemo slobodno izučavati  svoju vjeru i truditi se da budemo dosljedni u praktikovanju iste. Učinili smo to  posve svjesni činjenice da u tome nema nikakve šerijetske zapreke. Čak smatramo da je  ovaj naš postupak koristan za islam na našim prostorima, i duboko smo ubjeđeni da u ovom našem postupku nema nimalo štete za islam i muslimane.To su potvrdili i neki imami u svojim javnim istupima.

Ovdje želimo istaknuti da ovaj mesdžid nije nastao pod uticajem ideologije  haridžizma i sličnih zabluda, a pogotovo ne na tekfiru IZ,  kako nam to neki, čineći nam zulum, pripisuju. Iz poštovanja prema vama mi ćemo vam nabrojati naše aktivnosti unutar i  van mesdžida. Molimo Allaha da nam naši postupci budu ispravni i da nam ih On ukabuli.

-pet dnevnih namaza

-džume

-halke  kur`ana za braću, sestre  i djecu

-isčitavanje literature ehlussunneta vel džemata  iz fikha, akide i sire Allahova Poslanika  ‘alejhisselam

-klanjanje dženaza našim članovima

-organizovanje i klanjanje bajram namaza

-međusobno prikupljanje sredstava  za pomoć ljudima  koji su u potrebi

-Potpomažemo projekte  koje organizuju naša braća  u džamijama IZ koji su od opšteg značaja za muslimane.

I kroz sve ove aktivnosti trudimo se da širimo ljubav među muslimanima i postupamo pravedno prema ostalima.

Na ovom prostoru mi djelujemo već 10. godina i ne vidimo da su ove naše aktivnosti štetile našoj društvenoj zajednici, a isto tako ni ummetu Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem .

Hvala Allahu koji nam je dao slobodu  opredjeljenja, učenja i ispovjedanja ove naše prelijepe vjere. Takođe naglašavamo da  nam je pravo na slobodu vjere  zagarantovano ustavom BiH.

Svjesni situacije o  razjedinjenosti ummeta  izražavamo želju za saradnjom i jedinstvom na principima  Kur`ana i sunneta.

Smatramo i ubjeđeni smo da ni dosad nismo cijepali saf muslimana, nego  smo čitavu ovu deceniju a i prije bili vrlo korisni i revni članovi Islamske Zajednice. I sve ovo što smo uradili,  radili smo radi mira među muslimanima.  Molimo Allaha da na tome ustrajemo i da na tome skončamo.

Shodno svemu gore spomenutom  voljni smo da nas priznate kao džemat unutar IZ u kojem ćemo i dalje imati slobodu učenja i prakticiranja ove naše prelijepe vjere.

A ako to niste spremni, mi ćemo nastaviti  kao i do sada  s prijedlogom za saradnju, savjetovanje, dogovaranje, i potpomaganje na dobročinstvu i bogobojaznosti. Nadamo se da ćete ovo naše iskreno obraćanje vama shvatiti onako kako to  vjernici shvataju i biti sebebom u postizanju islaha među muslimanima,  i da ćemo svi biti korisni za islam i muslimane na ovim prostorima.

A ni u kom slucaju da budete sebebom uvođenja verbalnog delikta u ruhu demokratije.

A ako do toga dođe, draža nam je sudbina pobožnog dječaka nego sukob sa neodgojenim pojedincima od  muslimana u džamijama, – a i za to je neko kriv.

Molimo Allaha da oprosti i nama i vama, da nas uputi putem  islama, stazom njegovih principa,  i ujedini na svakom hajru, i da nas sačuva zla naših duša, zla naših ruku, te zla duša i ruku neprijatelja islama i muslimana. Neka je salavat i selam na odabranog  kojeg smo obavezni slijediti u svim postupcima,  i neka je hvala i zahvala Allahu  onoliko koliki  je broj Njegovih stvorenja.

ESELAMUALEJKUM VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU