Saopćenje Koordinacije nezavisnih džemata povodom Izvještaja Rijaseta IZ podnesenom Vijeću muftija i Saboru IZ

Koordinacija nezavisnih džemata

بسم الله الرحمن الرحيم

Neka je zahvala Allahu, i salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Postoji potreba pojašnjenja razloga nepotpisivanja protokola u formi koju je ponudila Islamska zajednica nezavisnim džematima, a na osnovu kojeg je sačinjen Izvještaj koji je Rijaset IZ podnio Vijeću muftija i Saboru IZ na sjednici od 23.4.2016. god. Naime, u Izvještaju nije elaboriran zahtjev i sadržaj Protokola pa, stoga, spomenuti Protokol  dostavljamo u cjelosti na uvid i javnosti. 1

Najprije, šerijatski je propis da su muslimani u međusobnom dogovoru ravnopravni kao strane učesnice, makar jedna od tih strana bila brojnija i bolje organizovanija. Unatoč ovom propisu, predstavnici nezavisnih džemata su bili spremni učiniti određene ustupke shodno prethodno izdanim Instrukcijama sa šeste redovne sjednice Vijeća muftija od 25.2.2016.godine.

Islamska zajednica je, postupajući po Protokolu, tražila da se isti potpiše, ili pak odbije njegovo potpisivanje.  Džemat kojem je Protokol ponuđen nije mogao da bilo šta mijenja ili predloži u sadržaj Protokola, osim da ga potpiše u svim njegovim stavkama, ne izdvajajući nijednu, ili da odbije sve. Čak se nije moglo ništa dogovoriti po osnovi tačke br.10. gdje stoji: „Druge specifičnosti koje se dogovore.“ Ista je ostala samo suha tinta na papiru.

Potpisivanje Protokola je u većini slučajeva značilo ukidanje svih aktivnosti džemata ili udruženja građana, kao i fizičko nepojavljivanje u mesdžidu ili objektu udruženja u svrhu bilo koje vjerske aktivnosti. S druge strane nije ponuđen nikakav angažman, ili aktivnost, ili učešće u radu Islamske zajednice iako su predstavnici džemata na isto bili voljni i nudili vlastiti kvalificirani kadar u tu svrhu. Napominjemo da niko nije tražio zasnivanje radnog odnosa u IZ.

Dakle, Protokol je bio zaključan za bilo kakve dopune, i kao takav samo je obnovio prethodni (januarski) dekret o zatvaranju džemata van Islamske zajednice.  Iz ovog zapravo proizilazi ulazak pojedinaca (koji svakako posjećuju džamije) u postojeće džemate Islamske zajednice, dok su na razgovore pozivani džemati kao grupe građana. U tome se očituje blaga kontradiktornost i neusklađenost Protokola sa načinom njegovog sprovođenja.

Imamo opasku na tačku 3.  Izvještaja gdje stoji: „Stavovi, prigovori i primjedbe predstavnika skupina koje obavljaju kolektivne islamske aktivnosti izvan Zajednice među ostalim su: … da Zajednica svoj koncept temelji i gradi na novotarijama kao što su: mevludi, dovišta, tevhidi, turbeta, učenje na kaburu, zajednički zikr poslije namaza …“

Istina je da su spomenute novotarije kritikovane od strane nekih predstavnika džemata u razgovorima sa predstavnicima IZ, ali pomenuto nije aspolutno razlogom nepotpisivanja Protokola općenito od strane nezavisnih džemata.

Šerijatsko je pravilo da „ono što proizilazi iz nečijeg govora nije govorom i stavom istog dok to ne potvrdi.“  2

Mi ovim putem negiramo da je razlog našeg neulaska prisutnost spomenutih novotarija u džematima Islamske zajednice, i potvrđujemo iznova da su džemati htjeli, i dalje žele, ulazak u okvir Islamske zajednice.

Tretirajući pitanje džemata koji djeluju van Islamske zajednice Izvještaj u istoj tački navodi i ovo: „Predvođeni su od strane „daija“, osoba sa ovih prostora, koji su studirali ili završili islamske fakultete izvan Bosne i Hercegovine, a da prethodno nisu završili neku od medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa tako ne ispunjavaju uvjete zaposlenja u Zajednici na poslovima vjerske djelatnosti“  tj. samo svršeniku neke medrese se može izdati murasela za obavljanje vjerskih obreda.

Ovo je interni akt IZ koji se može mijenjat’, a upravo zbog njega imamo situaciju da brojni svršenici priznatih islamskih fakulteta, čak i neki doktori islamskih nauka, ne mogu da preuzmu najvažniji muslimanski medij danas – džumansku hutbu, samo zato što nemaju zavšenu medresu Islamske zajednice u BiH, dok istovremeno hodža sa srednjoškolskom spremom to može da obavlja. Time se praktično dala prednost medresi kao srednjoj školi nad nekim islamskim fakultetom! Osim toga, u praksi se nije dosljedno u primjeni ovog akta, jer u mnogim džamijama namaz često predvodi mutevelija ili drugi džematlija koji nema diplomu neke od priznatih medresa. S obzirom da se IZ poziva da uređuje vjerski život shodno savremenim društvenim tokovima, ovo bi pitanje trebalo da se uskladi s iznesenom činjenicom, pa makar se njegovo rješenje direktno ticalo nezavisnih džemata i selefija koje je poslijeratno BH društvo marginiziralo.

Govoreći o selefijama Izvještaj navodi i sljedeće: „U odnosu na Zajednicu, jedni priznaju njezin legitimitet i spremi su joj pristupiti, dok je drugi ne priznaju proglašavajući bosansku ulemu i muslimane novotarima i nevjernicima pa, stoga, zagovaraju osnivanje paralelnih vjerskih institucija.“

Drugi dio ovog navoda o proglašavanju bosanke uleme i muslimana nevjernicima je totalna potvora, kao i da je to razlogom osnivanja „paralelnih vjerskih institucija.“ Istina je da su nezavisni džemati mahom nastali zbog istjerivanja nekih muslimana iz džamija kojima upravlja IZ, prijetnji koje su im upućivane, oglušivanja odgovornih u IZ da to tada riješe, i sl. I pored toga, isti džemati su generalno iskazali spremnost za ulazak u okvir IZ.  Dakle, tačno je da su džemati općenito, u njihovom postojećem stanju, htjeli ulazak u strukture IZ, a da ih IZ nije htjela primiti.

U tački 24. Izveštaja stoji da će Islamska zajednica: „razmotriti mogućnosti razvijanja programa i ostvarivanja projekata socijalizacije, odnosno  posebne resocijalizacije za osobe kojima je to potrebno, odnosno projekte prevencije nepoželjnog i nesocijalnog ponašanja“ . Zbog općenitosti ovog navoda nije nam jasno na koga se odnosi, ali znamo da nismo kriminalno aktivna lica, niti ekstremisti, a pogotovo ne teroristi.

Predstavnici nezavisnih džemata su, shodno iznesenim prijedlozima, očekivali da će do daljih razgovora doći prije sjednice Sabora IZ i označavanja ovih džemata ilegalnim. Bojimo se da Islamska zajednica svojim distanciranjem od selefija zapravo prihvata fabriciranu medijsku laž o njima, te diskriminaciju tog dijela Bošnjaka nametnutu od strane nekog političkog lobija.

Ponovo ističemo da smo opredjeljeni za dijalog i dogovor sukladno propisima ove vjere.

Nadamo se da će Radna grupa Rijaseta koja je formirana „radi praćenja i realiziranja poslova i zadataka koji proizilaze iz ovog Izvještaja“  ponovo sagledati sve izjave nezavisnih džemata, ovo saopćenje, da će imati na umu šerijatske prioritete, i islamski odgovorno izvršiti emanet koji su preuzeli. A od Allaha je uspjeh.

Kao argument istinitosti navoda iz ovog saopćenja, objavićemo sadržaj Protokola Islamske zajednice, te izjave nekih nezavisnih džemata koje su dostavljene lokalnim medžlisima, muftijstvima,  i  Rijasetu na razmatranje prije zadnje sjednice Sabora IZ od 23.4.2016.godine.

U ime Koordinacije potpisuju:

Emir Čajić, Izet Hadžić, Bajro Kaljiković, i Mirza Arapčić.

protokol-1 protokol-2

Odgovor džemata Kula iz Tuzle