Ovo je . dio od 10 u serijalu Kako pridobiti ljude

Nema sumnje da je loše ponašanje uopšteno od stvari koji najviše prouzrokuju udaljavanje od pozivača u dobro, kada se okarakteriše sa nečim od toga. Navest ćemo neke stvari koje razgone zbog toga što one ostavljaju veliki trag u udaljavanju i rastavljanju ljudi, a od tih stvari je:

Prvo: Neuzimanje u obzir stanja i prilika ljudi

Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je upozorio na tu stvar, rekavši da'ijama: „Kad neko od vas klanja ljudima neka olakša, jer među njima ima slabih, bolesnih i starih, a kada neko od vas klanja sam, neka oduži koliko hoće.“1 To je oporuka od pozivača ovog ummeta svim pozivačima o potrebi uzimanja u obzir stanja ljudi u jednom od najvažnijih stubova ove vjere, a uzimanje u obzir stanja ljudi u drugim djelima obožavanja ili običajima je preče.

Slijedi ovaj događaj koji pokazuje da ignorisanje ove oporuke rezultira u rastjerivanju ljudi, i ponekad biva uzrokom da oni ostave dobro djelo ili da s njim okasne.

Mu'az radijellahu 'anhu bi klanjao sa Vjerovjesnikom sallallahu 'alejhi ve sellem, zatim bi došao i vodio svoje pleme. Klanjao je jednu noć sa Vjerovjesnikom sallallahu 'alejhi ve sellem jaciju, zatim je otišao svome narodu, pa im predvodio namaz, pa je počeo sa surom el-Bekare, pa se čovjek udaljio i predao selam, potom je klanjao sam i otišao. Rekoše mu: ‘Zar si postao licemjer, čovječe’ Reče: ‘Ne, tako mi Allaha, i sigurno ću otići Allahovom poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem i obavijestiću ga!’ Pa je došao Allahovom poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem i rekao: ‘O, Allahov poslaniče, mi smo ljudi seljaci, radimo po danu, a Muaz je klanjao s tobom jaciju, zatim je došao i počeo sa surom el-Bekare’, pa se okrenu Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem Mua'zu i reče: ‘Zar ti iskušavaš ljude? Uči to, uči to (u drugom rivajetu: Zar ti iskušavaš ljude? – triput, Uči VešŠemsi ve duhaha i Sebbihisme rabbikela'la i njima slične.'“2