Ovo je . dio od 10 u serijalu Kako pridobiti ljude

Šesto sredstvo: Iskazivanje poštovanja prema muslimanima i lijep edeb prema njima, te odavanje počasti,

Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ukazivao počast onome koji uđe kod njega i plemenito bi se prema njemu odnosio. Ponekad bi mu stavio podmetač na kojem bi sam sjedio i zahtijevao bi od gosta da sjedi na njemu ako bi ovaj to odbio. Prema ljudima bi se odnosio kako zaslužuju i priznavao bi svakom njegov položaj. Na dan oslobođenja Mekke je rekao: „Ko uđe u kuću Ebu Sufjana, bezbjedan je.“1 I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Nije od nas onaj ko ne poštuje naše stare i ne smiluje se našim mladim i ne priznaje pravo naših učenih.“ 2

I od onoga što trebaš da imaš na umu, brate, je ovaj stav: poštovanje onih koji se razilaze u stavovima sa tobom zbog nečega što ima osnovu za razilaženje i širinu mišljenja i da ga ne grdiš i ne proglašavaš neznalicom ili neukim u vjeri ili da ružno misliš o njemu sve dok mu je vanjština ispravna.

Poštivanje govornika i neprekidanje istog u govoru

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah da bi se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kada bi mu neko nešto govorio okrenuo prema govorniku licem i tijelom, slušao bi ga potpuno, i ne bi prekidao govor dok ga govornik ne bi sam prekinuo.

Sedmo sredstvo: Lijep govor

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je poticao na lijep govor i lijepe riječi, npr. riječima: „Lijepa riječ je sadaka,“3 zbog toga što ostavlja traga na izmirenje srca i popravljanje stanja među ljudima. Samo pojašnjavanje stvarnosti ljudima nije toliko važno koliko je važna posuda u kojoj će im to biti dostavljeno.

Pa kada Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kaže: „Uljepšavajte Kur'an vašim glasovima, doista lijep glas povećava ljepotu Kur'ana,“4 priliči da kažemo pozivačima u dobro: „Uljepšavajte poziv lijepim riječima, jer lijepe riječi povećavaju pozivu ljepotu i privlačnost.“

Naročito prilikom savjetovanja. Savjet je gorak lijek, pa neka ga poprati nešto od slatkih riječi. Budi od onih koji rade po istini i koji su milostivi prema stvorenjima i poslušaj Jahja ibn Mu’aza rahimehullah: „Najljepša stvar je nježna riječ koja izlazi iz dubokog mora na jezik nježnog čovjeka.“ A koliko je ružnih, uvredljivih, koje čovjek kaže, na čiji ishod i posljedice uopšte ne misli, podijelilo srca, rastrgalo safove i posijalo otrov, mržnju, odvratnost i neprijateljstvo u duše! Zato se od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem prenosi da je rekao: „Doista rob izgovori neku riječ a nije mu jasno šta ona nosi, bude njome odvučen u vatru dalje nego što je od istoka do zapada.“5

Brate plemeniti, završavam navod o ovom sredstvu ovim odgojnim stavom koji je bio predmet dijaloga Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i Aiše radijellahu 'anha. Kaže Aiša radijellahu 'anha: “Nekoliko židova je ušlo Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem i reklo mu: ‘Es-Samu alejkum’ (Neka je propast na tebe), pa sam razumjela šta su rekli i rekla: ‘Neka je na vas propast i prokletstvo.’ Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Polako Aiša!’ Rekoh: ‘Allahov poslaniče, zar nisi čuo šta su rekli?’ Reče: ‘Odgovorio sam: I na vas.’“6 Govor Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem sa grješnicima i nevjernicima zahtijeva da stalno iz njega učimo, jer je u njemu velika mudrost.