Ovo je . dio od 10 u serijalu Kako pridobiti ljude

Ovo je jedno od najvažnijih sredstava za učvršćivanje veza i ujedinjavanje srca. Doista je unošenje radosti u srce muslimana od najvećih djela pokornosti i najodabranijih djela koja približavaju roba Gospodaru Zemlje i Nebesa.

Postoji mnogo puteva za unošenje radosti u srce muslimana i mnoga vrata kao što je došlo u hadisu Ibn ‘Umera radijellahu 'anhu: „Najdraži ljudi Allahu su oni koji su najkorisniji, a najdraže djelo Allahu je radost kojom obraduješ vjernika. A kako ćeš mu u srce unijeti radost? Rekao je: ‘Da otkloniš od njega nevolju ili da mu vratiš dug ili da od njega otkloniš glad. A doista da idem sa bratom muslimanom u (njegovoj) potrebi mi je draže nego da budem u i'tikafu mjesec dana u mesdžidu, a ko se sustegne od srdžbe Allah će mu pokriti sramotu, a ko savlada bijes, a da Allah hoće da ga ispolji, ispoljio bi ga, napuniće Allah njegovo srce nadom na Sudnjem danu, a ko ide sa bratom muslimanom u potrebi dok mu je ne ostvari, Allah će mu učvrstiti noge na dan kada noge budu posrtale.'“1

Doista, ružan ahlak kvari djela, pa nema manjeg od osmjeha i razdraganosti, jer tvoj osmjeh u lice onoga koga sretneš od muslimana ostavlja trag u pridobijanju srca, i zbog toga je rekao sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ne potcjenjujte ništa od dobrih djela, pa makar da sretnete brata vedrog lica.“2 Vedro lice je ono na kojem se vidi osmijeh i radost.

Rekao je Abdullah ibn Haris radijellahu 'anhu : „Nisam vidio nikoga da se više osmjehuje od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.“ 3

Rekao je Džabir radijellahu 'anhu : „Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se nikad nije zastro od mene 4 otkako sam primio Islam, niti me je vidio, a da se nije nasmiješio.“5

Kao što je sallallahu 'alejhi ve sellem bodrio i male i velike, oraspoloživao ih i šalio se s njima, ipak nije govorio ništa osim istine. Pogledaj ove dvije slike njegovih sallallahu 'alejhi ve sellem šala i pridobijanja srca ashaba.

Prva: sa starijima

Prenosi Ahmed od Enesa radijellahu 'anhu „da je bio čovjek beduin po imenu Zahir i da ga je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem volio. Zahir je bio ružan. Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem mu je jedne prilike prišao dok je ovaj prodavao robu, pa ga je obuhvatio od pozadi, a čovjek ga nije vidio, pa reče: ‘Pusti me, … ko je ovo?’ Kada se okrenuo, vidio da je to Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, pa se naslonio leđima za Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem kad je saznao da je to on, a Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem poče govoriti: ‘Ko će kupiti roba?’ Pa reče: ‘Allahov poslaniče, tad ćeš, tako mi Allaha, vidjeti da sam nelikvidan,’ a Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Ali kod Allaha nisi nelikvidan,’ ili je rekao: ‘Kod Allaha si skup’.“6

Druga: sa mlađima

Što se tiče druge slike to je lijep odnos prema djeci i njihovo obveseljavanje. Buharija prenosi hadis Enesa radijellahu 'anhu “Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bio čovjek najljepšeg ahlaka, a ja sam imao brata tek odbijenog od dojenja zvao se Ebu Umejr, koji je imao bolesnog vrapčića kojeg je zvao Nugejr, pa je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem obveseljavao malo dijete i govorio: „O, Ebu Umejr, šta radi Nugejr?“7

I tako, brate da'ijo, Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije ostavio put do srca ljudi, a da ga nije slijedio, sve dok nije bio zabranjen, a ako je bilo tako, onda je od toga bio najudaljeniji od svih ljudi.