Pitanje:
Kakvo je pravilo ukoliko pojedinac voli nekog učenjaka ili daiju pa kaže: ”Veoma ga volim i ne želim da slušam nekoga ko se negativno osvrće na njegova mišljenja. Radije bih prihvatio njegovo mišljenje naspram nekog dokaza jer sam ubijeđen da on ima više znanja o tom dokazu od nas.”?

Odgovor:
To je pokuđeno i odvratno partijašenje i to nije dozvoljeno. Mi volimo učenjake a sva slava pripada Allahu i Allaha radi volimo daije, pozivače Allahu. Međutim ako neko od njih napravi grešku u nekom pitanju mi obzanjujemo istinu po tom pitanju sa dokazima a to ne smanjuje našu ljubav za onog na koga se osvrt radi niti to smanjuje njegov status.

Imam Malik rahimehullah je rekao: ”Ne postoji niko među nama osim da će činiti osvrt na njega (se od njega uzimati i ostavljati) osim stanovnika ovog mezara” misleći pod time na Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.

Ako obznanimo grešku nekog od ljudi od znanja i časti to ne znači da ga mrzimo ili da ga manje poštujemo nego činimo jasnom razliku između onoga što je ispravno i to je razlog zbog čega neki od učenjaka pri ukazivanju na grešku kod nekoga kažu: ”Taj i taj nam je drag međutim istina nam je draža od njega.” I to je ispravan postupak.

Tako da iz ovog ne treba shvatiti da je ukazivanje na grešku kod nekoga čin mržnje ili ponižavanja. Nego učenjaci koji se šerijatski raspravljaju oko neke stvari nisu prestali da budu braća i da imaju ljubav jedni prema drugima. Nije nam dozvoljeno da uzimamo sve što nam neko govori bez prigovora svejedno bio on u pravu ili ne jer ovo je čisto partijašenje.

Onaj čiji se govor u potpunosti uzima i ništa se od njega ne odbacuje je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem jer on nam je Poslanik od Allaha i on ne govori po svome hiru i strastima. A što se tiče drugih mimo njih (poslanika) oni su nekad u pravu nekad ne, iako su od najboljih od ljudi. Oni su mudžtehidi (imaju pravo na mišljenje bazirano na dokazima) koji nekada učine grešku a nekada su u pravu. A niko nije siguran od greške mimo Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem. Tako da nam je vadžib (obaveza) da ovo poznajemo i da ne prešućujemo greške radi ljubavi prema nekoj osobi. Nego je na nama da razjasnimo grešku.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao:
“الدِّينُ النَّصِيحَةُ.” قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: “لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.”

“Vjera je savjet.” Upitali smo: “A kome?” Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vladarima muslimana i svim muslimanima.” 1

Tako da ukazivanje na grešku je savjet svima a sakrivanje greške ide nasuprot savjeta.

Na pitanje odgovorio: Salih ibn Fevzan El-Fevzan

izvor: https://abdurrahman.org/2009/10/25/fanaticism-to-individuals-in-spite-of-error-shaikh-saalih-bin-fawzaan-al-fawzaan/