Kako pridobiti ljude – uvod

Doista hvala pripada Allahu, Njega hvalimo, i od Njega tražimo pomoć, i od Njega tražimo oprost od grijeha i Njemu se kajemo, i kod Allaha utočište tražimo od zala duša naših i od naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga Allah u zabludu odvede, takvog niko uputiti ne može. I svjedočim da nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji nema druga i svjedočim da je Muhammed rob Njegov i poslanik, Allah ga blagoslovio i darovao mu mir i njegovim drugovima…

Alu-Imran,

An-Nisa,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١

70 O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu, 71 On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao – postići će ono što bude želio.

Al-Ahzab, 70 - 71

A potom,

Doista je pridobijanje srca ljudi kako bi postala prijateljski nastrojena i privržena pozivu Allahu i bila pomoćnicima Njegovoj vojsci od važnih tema kojima pozivači u dobro treba da posvete svoju pažnju i težnje, te tome treba da daju veliki dio svojih razmišljanja i planiranja.

Važnost ove teme je velika i očituje se u mnogim stvarima, od kojih je:

  1. Pridobijanje srca ljudi je put i sredstvo prema njihovom prihvatanju istine; neki su se ljudi okrenuli od poziva Allahu zbog neslaganja sa pozivačem kao rezultat njegovog pogrešnog ponašanja, a od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem se prenosi da je rekao: „O ljudi, doista među vama ima rastjerivača.“1
  2. Ima pozivača Allahu koji ne obraćaju pažnju na način ophođenja prema ljudima, niti uzimaju u obzir položaj ljudi u odnosu na njih, što je imalo za posljedicu to da je između njih i ljudi nastao veliki jaz, dok u isto vrijeme nalazimo devijantne intelektualace kako nalaze sljedbenike i vojsku za svoje dogme jer poznaju metode ophođenja prema ljudima, pa su zadobili njihova srca i inspirisali njihove duše onime što je kod njih od neispravnosti.
  3. Zadobijanje srca ljudi poništava ogroman trud din dušmana različitih sorti i kontrira njihovim naporima koje ulažu da bi iskrivili sliku pozivača Istini onim što odašilju od ružnih glasina i izmišljotina preko raznih sredstava informisanja. Kada da’ija radi sa ljudima kao zabrinut i saosjećajan otac koji želi njima ono što i sebi, time zatvara vrata pred sljedbenicima neispravnih ideologija, pa ga niti mogu dohvatiti, niti mogu oko njega posijati sumnje.
  4. Poziv Allahu je u potrebi za interakcijom sa ljudima, a ova interakcija će jedino dati željene plodove ako se budu koristile metode pridobijanja srca koje je u sunnetu ostavio Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. U hadisu koji prenosi Ibn Omer radijellahu 'anhu od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem se prenosi da je rekao: „Vjernik koji se miješa sa ljudima i strpljiv je na njihovim uznemiravanjima bolji je od vjernika koji se ne miješa sa ljudima i nije strpljiv na njihovim uznemiravanjima.“ 2
  5. Rad da'ija na pridobijanju srca ljudi oko njih doprinosi povezivanju jedinki u muslimanskom društvu i pravi ih jedinkama koje su međusobno samilosne i povezane, što je jedan od temeljnih zahtjeva Šerijata: „Primjer vjernika u međusobnoj ljubavi i samilosti i povezanosti je primjer tijela; ako pati jedan njegov organ, prati ga cijelo tijelo sa nesanicom i groznicom.“3

Sve ove stvari i druge čine govor na temu „kako zadobiti ljudska srca“ veoma važnim. Obradili smo temu tako što smo izložili neka Vjerovjesnikova sallallahu 'alejhi ve sellem sredstva u pridobijanju srca, potom smo izložili neke stvari koje odbijaju ljude od da'ija i sprečavaju ih da im se odazovu.

Molim Allaha azze ve dželle da učini ovaj moj rad iskrenim radi Njegovog zadovljstva i da ga učini korisnim, doista je On Čuvar ovoga i nad njim moćan i neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda i na njegovu porodicu i njegove ashabe.

Napisao:

Mazin ibn AbdulKerim El-Ferih

20.12.1412 hidžretske godine.

U narednom periodu ćemo, ako Allah da, objaviti u dijelovima kompletan tekst ovog kratkog i korisnog eseja.

Navigacija serijalomPrvo sredstvo: Služenje ljudima i ispunjavanje njihovih potreba >>

  1. Buhari (702), Muslim (466).

  2. Tirmizi (2507)

  3. Muslim (2586).